Grzegorz Kądzielawski

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk prawnych. Wykładał m.in. w PWSZ w Tarnowie, Politechnice Warszawskiej i Uczelni Łazarskiego. Obecnie adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany przez Rektora UJ. Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez w Puławach, Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej oraz Rady Ekspertów Akademii WSB. Członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy.