Jacek Siwiński

Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku zarządza polskim przedstawicielstwem firmy VELUX.

Jest odpowiedzialny za rynek polski oraz kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) w zakresie sprzedaży, jak również planowania i wdrażania strategii rozwoju spółki w tych krajach. Po przejęciu sterów skutecznie wdrożył wiele innowacyjnych zmian oraz przebudował ofertę firmy osiągając znaczny wzrost sprzedaży.

Firma VELUX Polska pod jego kierownictwem przeszła dużą transformację. Zmiana strategii działania, przebudowa działów sprzedaży, nowoczesne podejście do klienta skutkujące wdrożeniem wielu innowacyjnych rozwiązań z zakresu IT, a także odpowiednio dobrana oferta produktowa szybko dała wymierny biznesowo efekt w postaci wzrostu sprzedaży i rentowności. Ponadto warszawskie biuro stało się także centrum usług wspólnych obsługujące zagraniczne spółki z Grupy VELUX, w obszarze podatków, zakupów, usług księgowych, IT i HR. Ulokowanie w Polsce tak wielu globalnych struktur jest dodatkowym potwierdzeniem i wyrazem uznania dla kompetencji i profesjonalizmu organizacji zbudowanej przez Jacka Siwińskiego.

Prywatnie Jacek Siwiński jest mężem i ojcem trójki dzieci, z którymi spędza każdą wolną chwilę.