Marcin Krakowiak

Kieruje największym w Polsce zespołem ekspertów prawnych w zakresie infrastruktury i energetyki. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych i transportowych, w tym inwestycjach typu greenfield oraz w przejęciach istniejących przedsięwzięć. Doradza głównie klientom z branży produkcji przemysłowej, energetycznej, kolejowej, drogowej i lotniczej, budowlanej, gospodarki odpadami, wodnej, branż użyteczności publicznej oraz infrastrukturalnych funduszy typu private equity. Jest doradcą zarówno na rzecz sektora prywatnego, jak i publicznego w zakresie strukturyzowania i zarządzania ryzykiem projektu, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów. Angażuje się w realizację skomplikowanych przedsięwzięć, również międzynarodowych, w tym sektorowych transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz realizowanych w ramach szeroko pojętego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym koncesji na roboty budowlane lub usługi. Doradza przy przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE lub inną pomocą publiczną, w procesach projektowo-budowlanych i postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Odpowiada za koordynację obsługi klientów z Chin i Japonii. Współpracuje z organami rządowymi i samorządowymi w Polsce. Współzałożyciel organizacji publicznych zrzeszających inwestorów z Japonii. Jest uczestnikiem szeregu inicjatyw na szczeblu organizacji rządowych lub innych publicznych propagujących rozwój współpracy gospodarczej między Chinami a Polską. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych dotyczących rozwoju sektora transportowego. Prelegent na wielu konferencjach dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych, fuzji i przejęć, PPP, koncesji oraz transportu. Przedstawiciel DZP na forum Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Członek International Bar Association. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.