Mariola Belina-Prażmowska

Mariola Belina-Prażmowska od 2014 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pelion S.A., gdzie odpowiada za rozwój firmy, realizację projektów strategicznych oraz kwestie związane z ESG (Environmental Social Governance).

Z firmą Pelion S.A. jest związana od 2009 roku, gdzie odegrała kluczową rolę w tworzeniu obszaru usług wspólnych, w tym spółki Business Support Solution SA, w której przez trzy lata pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa BSS SA.

Z ramienia Pelion zasiada w Radach Nadzorczych spółek, takich jak:

PGF S.A., Pharmapoint S.A., Medezin Sp. z o.o., które odpowiedzialne są za zaopatrzenie hurtowni farmaceutycznych i aptek w Polsce. Jest członkiem Rady Nadzorczej Urtica Sp. z o. o. – największego dystrybutora leków na rynku szpitalnym w Polsce oraz spółki Pharmalink Sp. z o. o., świadczącej usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej.

Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej spółek DOZ S.A. i Natura Sp. z o.o., które zajmują się sprzedażą detaliczną leków oraz produktów kosmetycznych w Polsce oraz spółki Animal Care Sp. z o.o., odpowiedzialnej za rozwój internetowej sprzedaży produktów zoologicznych oraz hurtową produktów weterynaryjnych. Pełnienie tych funkcji oddaje Jej duży wpływ na strategiczne decyzje w firmach z branży ochrony zdrowia oraz zaangażowanie w rozwój tego sektora.
Od wielu lat angażuje się również w programy mentorskie oraz inicjatywy wspierające różnorodność w zarządzaniu firmami.

Jej ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe obejmuje także zatrudnienie w renomowanych firmach, takich jak Deloitte Audyt Sp. z o.o., Clear Edge Polska Sp. z.o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o., gdzie zdobywała cenne umiejętności i wiedzę w dziedzinie finansów i audytu.
Od 2005 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta.

Mariola Belina-Prażmowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zdobyła wykształcenie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.