Michał Jaszczyk

Od czerwca 2018 r. jest Dyrektorem Generalnym i Prezesem Zarządu PepsiCo Polska, odpowiada za strategię i bieżącą działalność firmy. Od 2002 do 2007 roku był członkiem zarządu w Carlsberg Polska. Odpowiadał tam za obsługę kluczowych klientów oraz sprzedaż i dystrybucję. W latach 2007-2010 oraz 2015-2018 pracował w PepsiCo Polska, najpierw jako dyrektor ds. handlowych i sprzedaży na Polskę i kraje bałtyckie oraz członek zarządu, a następnie jako dyrektor ds. sprzedaży.

W latach 2010-2012 był dyrektorem ds. handlowych oraz prokurentem w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz INSEAD.