Michał Jerzy Kołodziejczyk

Michał Jerzy Kołodziejczyk jest prezesem zarządu Equinor Polska. Do jego obowiązków należy rozwój projektów morskich farm wiatrowych Equinor w Polsce oraz budowa szerszego portfolio firmy w obszarze lądowych odnawialnych źródeł energii na polskim rynku. Michał rozpoczął pracę w Equinor w 1993 roku i zajmował różne stanowiska kierownicze, zarówno w segmencie downstream, jak i upstream, w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Pracując od ponad 20 lat w międzynarodowej branży energetycznej ma szerokie doświadczenie w finansach, HR, IT, rozwoju biznesu i finansowaniu projektów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek. Od 2014 r. koncentruje się na rozwoju biznesu energii odnawialnej w Equinor.