Paweł Kolczyński

Paweł Kolczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (kadencja 2016-2019). Od początku sierpnia 2016 roku Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca m.in. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.