Cezariusz Lesisz

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

Cezariusz Lesisz jest absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz podyplomowe Prawo dla menedżera. Ponadto uzyskał dyplom MBA Zarządzanie Technologiami Wodorowymi w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studiował także Budownictwo Lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi oraz w nadzorze spółek prawa handlowego. Pracował w sektorze bankowym (BZ WBK S.A.) oraz w administracji rządowej (Ministerstwo Finansów). Specjalizuje się w zarządzaniu procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach, negocjacjach oraz realizacji projektów restrukturyzacyjnych, rozwojowych i innowacyjnych.

Od grudnia 2016 roku do listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, natomiast w latach 2017–2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Od 1 września 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A. Ponadto 11 marca 2022 r. został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.