Przemysław Wierzbicki

Ma ponad 15-letnie doświadczenie procesowe obejmujące przede wszystkim spory cywilne, administracyjne oraz karne.

Doradza w zakresie zamówień publicznych, upadłości i restrukturyzacji oraz prawa konkurencji.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk.

Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar Association. Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2004-2007 arbiter z listy przewodniczących przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor licznych artykułów publikowanych na łamach m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, eurofenixu (Dziennik INSOL Europe), Rynku Kolejowego czy Przeglądu Prawa Handlowego.

Współautor: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (część dotycząca postępowania rejestrowego), C.H. Beck