Rafał Rudziński

przez ostatnie 15 lat kariery zawodowej był związany z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, gdzie od roku 2005 r. pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, a w 2008 r. został mianowany na stanowisko członka zarządu. W zakresie jego odpowiedzialności znajdowały się obszary: sprzedaży, marketingu, serwisu fabrycznego oraz do 2017 r. także logistyki. Podczas jego pracy w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego spółka zajęła pozycję lidera polskiego rynku AGD. Wcześniej, w latach 1996 – 2000, Rafał Rudziński pracował w fi rmie Robert Bosch w pionie elektronarzędzi jako kierownik działu Skil Power Tools. W latach 2000 – 2004 pracował w firmie Miele na stanowisku dyrektora sprzedaży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w obszarze zarządzania i marketingu.