Ryszard Pazdan

Założyciel i Prezes Zarządu Atmoterm S.A. największej polskiej firmy konsultacyjno-informatycznej działającej w obszarze ochrony środowiska od 1981 r.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności „Inżynieria Środowiska” oraz Ośrodka Postępu Technicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie „Organizacja Zarządzania Przedsiębiorstwami Przemysłowymi”.

Ekspert ds. klimatu i środowiska, członek Konwentu oraz minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Center Club. Członek rządowego Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Polskiego Forum Akademicko Gospodarczego, oraz różnych innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych. Były dyrektor europejskiej Sekcji amerykańskiej organizacji Air and Waste Management Association. Współtwórca europejskiej sieci Pollution Prevention Centers (PPC) w programie USAID. Ekspert sejmowej Komisji Ochrony Środowiska ubiegłych kadencji. Autor szeregu opracowań (ekspertyzy, opinie, publikacje, zgłoszenia patentowe) w tym systemu zarządzania jakością środowiska (również opłat środowiskowych) pn. SOZAT funkcjonującego nieprzerwanie od połowy lat 80-tych we wszystkich wojewódzkich urzędach samorządowych w Kraju oraz pierwszego pilotażowego dla Komisji Europejskiej systemu handlu emisjami tlenków siarki i azotu.

Zainteresowania pozazawodowe: windsurfing, windfoiling, snowboard.