Tomasz Konik

Tomasz Konik

Tomasz Konik stoi na czele firmy Deloitte w Polsce i w krajach bałtyckich od czerwca 2020 r. Tomasz rozpoczął swoją karierę w Doradztwie Podatkowym Deloitte ponad 20 lat temu. Budował i rozwijał zespoły podatkowe w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Ostrawie. Przed objęciem stanowiska partnera zarządzającego, jako wiceprezes zarządu, pełnił dodatkowo funkcję szefa doradztwa strategicznego w dziale Konsultingu.

Tomasz aktywnie angażuje się w działania społeczne i non profit, m.in. jest mentorem w programie LeadersIN oraz członkiem Klubu Male Champions of Change. Z jego inicjatywy powstała Fundacja Deloitte Polska wspierająca projekty proklimatyczne, edukacyjne i dobroczynne.

Tomasz Konik ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, międzynarodowy program MBA St. Gallen Business School oraz studia AMP w IESE Business School Universidad de Navarra. Jest także absolwentem programów na IMD w Lozannie, Harvard Business School oraz Uniwersytetu w Oxfordzie. Posiada tytuł licencjonowanego doradcy podatkowego.