Case study

8 września, 2022
„United Business for Ukraine” report
Chcąc poznać skalę pomocy udzielonej po wybuchu wojny w Ukrainie […]
16 czerwca, 2021
Raport Energetyka wiatrowa na lądzie – założenia reformy i propozycja ustawy
Sektor energetyczny odgrywa znaczącą rolę w obszarze kształtowania i realizowania […]