W L’Oréal wierzymy w różnorodność

Group of people working out business plan in an office

L’Oréal jako globalna firma ma w swojej naturze zapisaną wielokulturowość. Tworzymy i dostarczamy produkty kosmetyczne dla konsumentów pochodzących ze wszystkich kontynentów na świecie.  Niewątpliwie tworzenie designu oraz strategii marketingowych dla naszych produktów na rynek międzynarodowy ma sens tylko wtedy, gdy członkowie zespołu pochodzą z różnych grup społecznych oraz etnicznych. Badania wykazały, że im bardziej zróżnicowany zespół, tym skuteczniejsze decyzje podejmuje: im więcej różnych punktów widzenia, tym większa szansa na sukces. Codziennie widzimy tego dowody.

Firma L’Oréal kieruje się czterema etycznymi zasadami. Są to: uczciwość, szacunek, odwaga oraz transparentność. Do tego należy dołożyć naszą globalną strategię chroniącą prawa człowieka, dzięki której dokładamy wszelkich starań i zobowiązujemy się do przestrzegania międzynarodowych praw naszych pracowników. Wspieramy UN Women’s Empowerment Principles, które współtworzył United Nations Global Compact. Jedną z dobrych praktyk naszej firmy w tym zakresie jest wdrażanie środków dyscyplinarnych w celu ochrony naszych pracowników przed wszelkimi formami zastraszania, molestowania, nadużyć lub gróźb.

Od lat działamy na rzecz równości płci i jesteśmy przekonani, że to strategiczne podejście poprawia samopoczucia w pracy, pobudza kreatywność i innowacje oraz zwiększa wydajność pracy i wzrost. W swojej działalności firma L’Oréal umożliwia równe szanse zawodowe, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Wszyscy pracownicy wspierani są od samego początku – podczas procesu rekrutacji, jak i na późniejszych etapach rozwoju kariery. Podsumowując rok 2019, w całej grupie L’Oréal 54% kobiet zasiadało w zespołach zarządzających firmy. W Komitetach Wykonawczych panie stanowiły 30% oraz patrząc przez pryzmat globalny zajmowały 54% kluczowych stanowisk. Na początku 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę z dwoma niezależnymi organizacjami: Economic Dividends for Gender Equality oraz Gender Equality European and International Standard, które regularnie przeprowadzają rygorystyczne oraz pogłębione audyty naszych zasad, procedur zatrudnienia oraz obecnego stanu naszego zespołu pracowników.

Oprócz opierania się na wiedzy wyspecjalizowanych organizacji oraz podejmowania wielu inicjatyw zewnętrznych, jako firma realizujemy także wewnętrzną strategię zarządzania różnorodnością. Reakcją L’Oréal na przyjęcie przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie Celu 5-go związanego z równością płci, jest wspieranie i promowanie wyjątkowych kobiet w programie For Women in Science.

Dlaczego jest to dla nas takie ważne? Kobiety – badaczki (naukowczynie) prowadzą na całym świecie przełomowe badania. Mimo ich ogromnej wiedzy, determinacji oraz niezwykłych odkryć, wciąż stanowią zaledwie 29% naukowców na całym świecie, a ich wieloletnie doświadczenie zawodowe rzadko spotyka się z uznaniem na jakie zasługuje. Zaledwie 3% Nagród Nobla w dziedzinie nauk ścisłych przyznano kobietom. W Europie tylko 11% wysokich stanowisk badawczych zajmują kobiety. Nasz świat w szybkim tempie zmierza w stronę zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i brakiem zasobów naturalnych, dlatego globalna społeczność naukowców nie może tracić czasu na nie uznawanie i nie promowanie przełomowych prac tych wybitnych kobiet-naukowców.

Od ponad 20. lat L’Oréal oraz UNESCO współpracują ze sobą w celu promowania osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcając je do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki i równego uczestnictwa w reagowaniu na ogromne wyzwania stojące przed ludzkością oraz udzielając im wsparcia finansowego. Do tej pory nagrodziliśmy globalnie ponad 3,5 tysiąca niesamowitych i ambitnych kobiet ze 118. krajów, a trzy z nich otrzymały naukową Nagrodę Nobla.

Te wybitne kobiety-badaczki poprzez swoje odkrycia pomagają zmieniać świat. Są także wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń kobiet, które chcą kontynuować karierę naukową i wreszcie zburzyć szklany sufit.

Jestem niezwykle dumny z faktu, że Polska była pierwszym krajem, który zapoczątkował lokalne edycje „For Women in Science”. Współpracujemy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk, by wspierać młode naukowczynie w tym niezwykle ważnym momencie ich kariery zawodowej, jakim jest pisanie pracy dyplomowej bądź studia doktoranckie.

Pozytywny wpływ naszej inicjatywy na środowisko naukowe z roku na rok jest coraz bardziej widoczne.  Zgodnie z sondażami opinii publicznej przeprowadzonymi w 2019 roku, postrzeganie roli kobiet w nauce z każdym kolejnym rokiem sukcesywnie ulega zmianie. Ponad 62% Polaków uważa, że mężczyźni i kobiety mają równe naturalne predyspozycje do rozwoju kariery naukowej. Jednocześnie większość Polaków, bo aż 61% zdaje sobie sprawę z braku różnorodności w zespołach badawczych i naukowych. Natomiast, prawie 22% respondentów uważa, że głównym powodem niedostatecznej reprezentacji polskich kobiet w nauce jest niemożność połączenia kariery z życiem rodzinnym. Z tych i wielu innych powodów odbył się nabór do 20. edycji programu stypendialnego For Women in Science, aby nagrodzić kolejnych sześć utalentowanych kobiet w nauce.

Wierzę, że pewnego dnia będziemy żyć w świecie, w którym dziewczęta będą zachęcane są do studiowania nauk ścisłych, kobiety będą mieć odpowiednie wsparcie w rozwijaniu talentów i ścieżki kariery zawodowej oraz w łączeniu pracy naukowca z obowiązkami rodzinnymi, a badaczy będzie się oceniało jedynie na podstawie odkryć oraz potencjału ich pracy w zakresie zmiany świata.

Nie ma wątpliwości, że świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet. Natomiast my wszyscy potrzebujemy równości płci.

Niels Westerbye Juhl, Dyrektor Generalny L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie