UNGC Academy Session „Achieving Decent Work for All” (17.01.2019)

15 stycznia 2019 | Aktualności - Wydarzenia

Zapraszamy do dołączenia się 17 stycznia do interaktywnej sesji „Osiągnięcie godnej pracy dla wszystkich” („Achieving Decent Work for All”), organizowanej przez United Nations Global Compact Academy wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organisation).

Podczas sesji zostaną omówione takie tematy jak zdolność wielkich międzynarodowych korporacji oraz krajowych przedsiębiorstw do postępu w zakresie praw pracowniczych i do osiągnięcia godnych warunków pracy dla wszystkich pracowników.

Uczestnicy sesji zostaną zapoznane z wytycznymi Trójstronnej Deklaracji Zasad dot. Międzynarodowych Przedsiębiorstw i Polityki Społecznej (Multinational Enterprises Declaration), która jest wyłącznym instrumentem Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Cele sesji:

  • zapoznanie uczestników z wytycznymi Multinational Enterprises Declaration,
  • wytłumaczyć uczestnikom, w jaki sposób mogą zastosować zalecenia zawarte w deklaracji MNE w ich własnych zakładach pracy,
  • dowiedzieć się jakie narzędzia i zasoby mogą pomóc w implementacji zasad etycznych wynikających z deklaracji MNE.

Uczestniczyć w sesji może każdy!