Włącz się w publikację YEARBOOK 2017/2018

2 sierpnia 2017 | Wydarzenia

Wkład merytoryczny Partnerów Publikacji Rocznej

Global Compact YEARBOOK 2017/2018

ybybyb-01


 

Partner  GC YEARBOOK


 

Wkład merytoryczny Partnera polega na przygotowaniu materiału tekstowego do publikacji Global Compact YEARBOOK 2017/2018:

 

w wymiarze dwóch stron (5000 znaków ze spacjami)

obejmującego dobre praktyki oraz strategię firmy w zakresie realizacji wybranego Celu Zrównoważonego Rozwoju.

W sytuacji, gdy głównym autorem materiału tekstowego nie jest Pani/Pan Prezes firmy, przygotowany zostaje dodatkowo materiał zawierający wypowiedź Prezesa (do 500 znaków), a główny materiał tekstowy jest krótszy i składać się może z maksymalnie 5000 znaków.

Wraz z materiałem tekstowym przekazane zostają:

 • logo firmy;
 • tytuł materiału tekstowego;
 • aktualne zdjęcie autora tekstu oraz Pani/Pana Prezesa (w możliwie najwyższej rozdzielczości);
 • dokładny tytuł zajmowanego stanowiska;
 • nazwa firmy jaka ma widnieć w publikacji (z uwzględnieniem, jeśli partner uzna to za stosowne, Sp. z o.o., SA, Poland/ oddział Polska etc.).

Partner Główny

GC YEARBOOK I GALI UN-DAY


Wkład merytoryczny Partnera Głównego wyraża się w:

 • przygotowaniu tekstu wprowadzającego Prezesa firmy jako Partnera Głównego publikacji Global Compact YEARBOOK 2017/2018 oraz Gali UN Day
 • przygotowaniu materiału tekstowego do publikacji w Global Compact YEARBOOK 2017/2018, w objętości dwóch stron (5000 znaków ze spacjami), obejmującego dobre praktyki oraz strategię firmy w zakresie realizacji wybranego Celu Zrównoważonego Rozwoju.

Wraz z materiałem tekstowym przekazane zostają:

 • logo firmy;
 • tytuł materiału tekstowego;
 • aktualne zdjęcie autora tekstu oraz Pani/Pana Prezesa (w możliwie najwyższej rozdzielczości);
 • dokładny tytuł zajmowanego stanowiska;
 • nazwa firmy jaka ma widnieć w publikacji (z uwzględnieniem, jeśli partner uzna to za stosowne, Sp. z o.o., SA, Poland/ oddział Polska etc.).

Informacje ogólne

Partner przekaże Fundacji nośnik elektroniczny i papierowy z materiałami zgodnie z wytycznymi szczegółowo wskazanymi w Regulaminie, do dnia 15 września 2017 r.

 • Wszystkie loga, przeznaczone do publikacji w Global Compact YEARBOOK 2017/2018, powinny być przesłane w formie wektorowej.
 • Wszystkie materiały dodatkowe w postaci zdjęć i obrazów należy przesłać w formacie tiff w jakości 300 dpi, z możliwością umieszczenia ich na całej stronie publikacji Global Compact YEARBOOK 2017/2018, tj. w rozdzielczości ok. 3500×2500 px (ok. 9 Mpx).
 • Do wszystkich ew. materiałów dodatkowych w postaci wykresów należy załączyć dane tabelaryczne, będące podstawą do przygotowania wykresu.

 

 


Kontakt

Komplet materiałów dotyczących materiału stanowiącego wkład merytoryczny Partnerów – w tym materiał tekstowy oraz materiały dodatkowe – należy przesyłać drogą elektroniczną na adres.

Pobierz w pliku