UN Global Compact


W UN Global Compact zapewniamy wsparcie w budowaniu świadomości i odpowiedzialności korporacyjnej dla wszystkich firm, niezależnie od wielkości, złożoności czy lokalizacji. Jesteśmy przewodnikiem na każdym kroku w budowaniu i rozwijaniu zrównoważonego biznesu. Członkowsko w UNGC zapewnia fachową ocenę, zdefiniowanie, wdrożenie, zmierzenie i komunikowanie strategii oraz działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Jak dołączyć?
 

Korzyści:

Możliwość uczestniczenia w działaniach UN Global Compact na szczeblu międzynarodowym i lokalnym

Unikalny dostęp do sieci z uczestnikami UN Global Compact - reprezentującymi niemal każdą branżę w ponad 160 krajach

Wsparcie w wypełnianiu wymogu UN Global Compact w zakresie informowania o postępach

Dostęp do partnerstw z wieloma interesariuszami - w celu wymiany najlepszych praktyk i pojawiających się rozwiązań

Dostęp do ukierunkowanej wiedzy z zakresu praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji

Dostęp do szerokiej gamy specjalistycznych publikacji, narzędzi, webinariów i aktualnych programów

Regularne spotkania i wydarzenia, które zapewniają doskonałe możliwości uczenia się i nawiązywania kontaktów

Autorytet moralny, wiedza i doświadczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych

83 % firm przypisuje postęp w swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju udziałowi w UN Global Compact


3 główne powody uczestnictwa firm:


Prezesi są zgodni, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JEST WAŻNY


Jak dołączyć?

Członkostwo w UN Global Compact to nie tylko prestiż, ale również wiele bezpośrednich i pośrednich korzyści wynikających ze znalezienia się w gronie firm aktywnie działających w obszarze zrównoważonego rozwoju i wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs. Członek United Nations Global Compact aktywnie włącza się w działania instytucji zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Członek otrzymuje:

  • Pełen dostęp do zasobów globalnych oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie międzynarodowym;
  • Pełen dostęp do zasobów ukierunkowanych na kraj, w którym operuje oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym;
  • Pełen dostęp do platform i narzędzi internetowych UN Global Compact;
  • Możliwość pełnego zaangażowania się w UN Global Compact Local Network, w kraju w którym operuje.
 

Jak dołączyć?

Krok po kroku

Przesłać list intencyjny

Należy sporządzić list tzw. Letter of Commitment, skierowany od Najwyższego Przedstawiciela (Prezesa Zarządu) do Sekretarza Generalnego ONZ, który będzie zawierał:

- deklarację zaangażowania w Global Compact oraz przestrzegania 10 zasad
- deklarację składania rocznego raportu tzw. Communication on Progress (COP) dla członków biznesowych / Communication on Engagement (COE) dla członków pozabiznesowych (składany raz na 2 lata)

Wzory pisma do pobrania:

Członkowie biznesowi Członkowie pozabiznesowi
 
 

Wypełnić formularz online

Następnie należy wypełnić formularz online, gdzie należy założyć indywidulane konto. Podczas rejestracji należy wgrać elektroniczną wersję listu, więc nie trzeba dodatkowo wysyłać go pocztą.Link do rejestracji:

Członkowie biznesowi Członkowie pozabiznesowi

Po rejestracji zgłoszenie zostaje przyjęte do weryfikacji. O decyzji zostaną Państwo powiadomieni mailowo zazwyczaj w przeciągu 1-2 tygodni. .

Informować o swoich działaniach oraz promować swoje zaangażowanie

Członkowie United Nations Global Compact są zobowiązani do raportowania o postępach we wdrażaniu 10 zasad Global Compact. Jego celem jest zagwarantowanie i pogłębienie zobowiązań, zadbanie o rzetelność realizacji zasad oraz stworzenie bogatej skarbnicy praktyk korporacyjnych stanowiących fundament ciągłego doskonalenia.
Raport powinien zawierać opis podejmowanych działań i osiągniętych rezultatów (zazwyczaj w formie wskaźników ilościowych).
Z punktu widzenia firm stanowi narzędzie sprawowania kierownictwa, usprawniania procesu uczenia się, wspierania wysiłków na rzecz dialogu oraz promowania działań.
Od 2023 r. wprowadzamy nowy model raportowania „Communication on Progress” (CoP). Po więcej informacji na temat nowego modelu zapraszamy na stronę: https://unglobalcompact.org/participation/report/cop

 

Obecni członkowie