Bałtyk dla wszystkich

Bałtyk dla wszystkich

Jest to pierwszy w raportów, którego coroczne edycje planowane są w latach kolejnych. Raport identyfikuje najważniejsze obszary wspólnego zainteresowania, w ramach których pożądane jest wypracowanie pragmatycznych, ekologicznych rozwiązań zmierzających do zrównoważonego rozwoju Morza Bałtyckiego oraz sektorów gospodarki związanych z transportem oraz eksploatacją jego zasobów. Stanowi też mapę drogową dla działań, które Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Poland zamierza podjąć wraz z wysokimi przedstawicielami administracji oraz sektora nauki i biznesu, jak i partnerami Programu Bałtyk. Przybliża również działania podejmowane przez partnerów Programu. Raport „Bałtyk dla Wszystkich” został zainaugurowany na Europejskim Forum Nowych Idei 2 października 2015 roku.