W Polsce powstanie biuro United Nations Office for Project Services (UNOPS)

21 września w Nowym Jorku, w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podpisany został dokument Host Country Agreement (HCA) powołujący nowe biuro United Nations Office for Project Services (UNOPS) w Polsce. Podpisanie HCA ma na celu wzmocnienie współpracy oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju i odbudowy Ukrainy w oparciu o system zamówień publicznych ONZ. Kluczowym interesariuszem procesu jest polski biznes, dlatego biuro UNOPS będzie działać we współpracy z UN Global Compact Network Poland, polskim biurem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ ds. współpracy z biznesem. 

  • Podpisany 21 września 2023 r. w Nowym Jorku dokument Host Country Agreement (HCA) stanowi podstawę obecności biura UNOPS w Polce.
  • Celem biura UNOPS w Polsce będzie wspieranie projektów odbudowy Ukrainy oraz zwiększenie udziału polskiego sektora prywatnego w platformie zamówień publicznych ONZ (UNGM).
  • Biuro UNOPS nawiązało współpracę z UN Global Compact Network Poland, której celem jest mobilizacja polskich przedsiębiorstw do zaangażowania się w zrównoważoną odbudowę Ukrainy.

Host Country Agreement (HCA) jest podstawowym dokumentem potwierdzającym obecność biura United Nations Office for Project Services (UNOPS) w Polsce. Zadaniem nowego biura będzie prowadzenie projektów odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy oraz zwiększenie udziału polskiego sektora prywatnego w platformie zamówień publicznych ONZ.

“Ta umowa jest świadectwem partnerstwa. Nie tylko wzmacnia okazaną solidarność polskiego rządu oraz sektora prywatnego wobec Ukrainy, ale także otwiera polskim przedsiębiorstwom możliwość aktywnego udziału w procesach zamówień publicznych ONZ. Chętnie podejmujemy współpracę z polskim rządem, aby wesprzeć proces zrównoważonej odbudowy Ukrainy i pomóc w poprawie jakości życia jej mieszkańców. – powiedział Jorge Moreira da Silva, dyrektor wykonawczy UNOPS

UNOPS podjął również współpracę z UN Global Compact Network Poland – polskim biurem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, która zobowiązała się do zapewnienia jak najszerszego zasięgu wśród polskich przedsiębiorstw. UN Global Compact Network Poland oraz UNOPS działają w oparciu o podpisane Memorandum of Understanding.

Podstawowym zadaniem biura UNOPS w Polsce będzie zarządzanie systemem zamówień publicznych dotyczących odbudowy Ukrainy oraz prowadzenie projektów z nią związanych. Dodatkowo, dzięki umieszczeniu biura w sąsiadującej z Ukrainą Polsce, zwiększy się możliwość udziału polskiego sektora prywatnego w platformie zamówień publicznych ONZ (UNGM), który w 2022 r. wyniósł zaledwie 0,24% globalnej wartości zamówień (71.71 mln dolarów).

“Jestem przekonany, że obecność UNOPS w Warszawie wzmocni naszą dotychczasową współpracę z ONZ, poszerzy jej zakres i doda nowej energii. Jednocześnie przyczyni się do powiększenia „rodziny” organizacji ONZ w Polsce”. – powiedział Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych RP

Dzięki współpracy polskiego biura UNOPS, UN Global Compact Network Poland oraz polskiego rządu polskie przedsiębiorstwa będą mogły w pełni zaangażować się w odbudowę Ukrainy, wspierając jednocześnie jej rozwój technologiczny w myśl polityk klimatycznych ONZ i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

For English version visit UNOPS website.

Fot. MSZ