Yearbook UN GCNP 2023

UN Global Compact Yearbook Poland 2023 przedstawia najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności dobre praktyki biznesowe w tym zakresie w Polsce. 

Jak co roku UN Global Compact Network Poland publikuje swój strategiczny raport, w którym prezentowane są wszystkie wydarzenia z lat 2022-2023 realizowane z partnerami rządowymi oraz biznesowymi. Publikacja jest poświęcona działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Premiera publikacji Yearbook 2023 odbyła się 24 października 2023 podczas uroczystej Gali UN DAY z udziałem przedstawicieli rządu, administracji, NGOs, biznesu, ambasadorów UN Global Compact Network Poland, świata nauki, kultury i sportu.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: UN GCNP Yearbook 2023