Edukacja nieformalna dla ochrony Morza Bałtyckiego

Edukacja nieformalna opiera się na zasadzie nieustającego procesu kształcenia, kształtowania wartości, postaw, ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem doświadczeń związanych z otoczeniem, np. rodziną, przyjaciółmi, środowiskiem pracy, ale także i wszelkich dostępnych rodzajów mass mediów. Obecnie obserwowany wzrost roli edukacji nieformalnej w procesie kształcenia jest związany z rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym świata, który postępuje w zawrotnym tempie i wymaga od wszystkich ciągłego uzupełniania zasobów wiedzy tak, aby nadążyć za zmianami i być w stanie funkcjonować (zdobywać pracę) w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości.

W kontekście wykorzystania możliwości edukacji nieformalnej w nauczaniu o morzach i oceanach, dużą nadzieję należy łączyć z niedawno rozpoczętą Dekadą Oceanu ONZ (ang. Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030)). Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła konieczność szeroko zakrojonych badań i działań dotyczących oceanów w celu przeciwdziałania niekorzystnym procesom zachodzącym w środowisku oceanicznym, oraz aby wszyscy interesariusze wypracowali wspólne ramy działań, które zapewnią, że nauka o oceanach będzie mogła w pełni wspierać społeczności świata w tworzeniu lepszych możliwości dla realizacji założeń zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów.

Artykuł „Edukacja nieformalna dla ochrony Morza Bałtyckiego”, którego autorami są dr hab. Tymon Zieliński prof. IOPAN, Katarzyna Romancewicz IOPAN, dr Tomasz Kijewski, dr Paulina Pakszys oraz Aleksandra Koroza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, a także Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have, jest zapowiedzią raportu „Bałtyk dla wszystkich”, który będzie miał swoją premierę podczas Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem: Edukacja nieformalna dla ochrony Morza Bałtyckiego