Stanowisko zespołu ds. zrównoważonej mody

Sektor włókienniczy i odzieżowy odgrywa w Europie niezwykle istotną rolę gospodarczą. Według danych Komisji Europejskiej, obejmuje on ponad 160 000 przedsiębiorstw i zatrudnia 1,5 mln osób, a w 2019 r. osiągnął obroty w wysokości 162 mld EUR[1]. To Europa jest kolebką największych firm odzieżowych, prestiżowych domów mody, kreatywności, know-how oraz wysokiej jakości produktów włókienniczych. Sektor ten to jednak przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, którzy szczególnie w obliczu kryzysu ostatnich lat muszą wzmocnić swoją odporność.

Polski sektor włókienniczy i odzieżowy, potocznie zwany sektorem mody jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na tym tle. W 2022 roku liczył 36 tys. podmiotów, które tworzyły łączny przychód na lokalnym rynku w wysokości 53 mld zł. Eksperci są zgodni co do pozytywnych prognoz rozwoju polskiego sektora mody, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w zakresie wzrostu pozycji firm działających na skalę globalną na arenie międzynarodowej. W 2022 roku Polska była 12. eksporterem odzieży na świecie. W latach 2018–2022 eksport odzieży z Polski wzrósł o 84% z poziomu nieco ponad 5,7 mld EUR w 2018 do około 10,5 mld EUR w 2022. Po turbulencjach związanych z pandemią powróciła do dawnego tempa wzrostu znajdując klientów głównie na europejskim rynku mody, który stanowił 75% całkowitego eksportu polskiej mody. 

W kontekście unijnych priorytetów mających na celu przekształcenie sektora mody w bardziej regulowany, zorientowany na zrównoważony rozwój, z naciskiem na trwałość produktów i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko w duchu zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”, Polska ma szansę wykorzystać potencjał swojego sektora mody do osiągnięcia gospodarczego wzrostu. Kluczem do sukcesu jest jednak wsparcie polskiego sektora mody, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i firm działających na skalę globalną (o rozproszonym łańcuchu dostaw), w stawieniu czoła nadchodzącym wyzwaniom, wśród których najważniejszym jest zielona transformacja zgodna ze „Strategią UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze Stanowiskiem zespołu ds. zrównoważonej mody.

Sygnatariusze Stanowiska Zespołu ds. zrównoważonej mody:

 • Aleksandra Chrabota
 • Agnieszka Oleksyn-Wajda, Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, Uczelnia Łazarskiego
 • Agnieszka Rasztawicka
 • Agnieszka Wąsowska, Fashion Revolution Poland
 • Aleksandra Włodarczyk
 • Ewa Janczukowicz-Cichosz, LPP S.A.
 • Ewelina Antonowicz, Sustainable Fashion Institute
 • Kamil Mirowski, Zalando
 • Karolina Mulhern, VIVE Textile Recycling
 • Karolina Gromke, Kalina Stawiarz, Modivo
 • Katarzyna Zajączkowska, podcast „Odpowiedzialna moda”
 • Mec. Magdalena Niewelt
 • Maria Pawińska, MaskUp
 • Martyna Zastawna, woshwosh
 • Mateusz Panek, Tomasz Czarnecki, Local Heroes
 • Monika Surowiec, Saint Warsaw Circular Fashion
 • Przemysław Feliga, OTCF/4F
 • Rafał Reif, podcast „Co z tą modą”
 • Tomasz Kukliński i Tomasz Różanski, SPOOL.pl
 • Zofia Zochniak, Tomasz Bocian, Ubrania do Oddania