PRECOP28 White Paper

“Biała księga” jest dokumentem podsumowywującym obrady PRECOP 28 – konferencji klimatycznej poprzedzającej Szczyt Klimatyczny ONZ COP28 w ZEA.

Dzięki ponad 30 debatom, dyskusjom i wydarzeniom z udziałem ponad 1300 osób stacjonarnie i 2500 osób online, powstał dokument zawierający polskie spojrzenie na kwestie klimatyczne przed COP 28.

Wnioski z dyskusji w gronie przedstawicieli i przedstawicielek ONZ, biznesu, nauki, aktywistów klimatycznych i administracji publicznej zostały spisane w 9 kluczowych tematach takich jak: edukacja klimatyczna, gospodarka obiegu zamkniętego, racjonalna gospodarka wodna, raportowanie ESG, rolnictwo przyszłości, transformacja energetyczna, zrównoważone finanse, zrównoważone łańcuchy dostaw i zrównoważony rozwój miast. Wszystkie tematy łączy jedna konkluzja, musimy przestać dyskutować o tym czy jest problem, a zacząć wprowadzać konkretne rozwiązania.

Ważną częścią dokumentu jest badanie ankietowe na grupie uczestników PRECOP 28. Badanie zawiera analizę przygotowania firm do dekarbonizacji. Wyniki pokazują, że prawie połowa uczestników wydarzenia to przedstawiciele biznesu. Wśród nich 40% przygotowuje swój raport niefinansowy, a w grupie tych którzy tego nie robią 2/3 deklaruje taki zamiar. Firmy już teraz wprowadzają szereg działań proklimatycznych w swoim modelu biznesowym. Najpopularniejsze z nich są edukacja klimatyczna pracowników, stworzenie strategii ESG, Redukcja śladu węglowego we wszystkich 3 obszarach w sposób zgodny z celami porozumienia paryskiego oraz zmniejszenie intensywności emisji. Osiągnięcie neutralności klimatycznej to ogromne wyzwanie. Aby przyśpieszyć transformację ekologiczną musimy uwzględnić szereg czynników takich jak dostęp do finansowania, dobre prawo, edukacja, konsensus polityczny i kompromis społeczny.

Dokument przedstawiony zostanie podczas szczytu klimatycznego ONZ COP 28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Z treścią publikacji można zapoznać się pod linkiem: White Paper PRECOP28