Discussion paper „Zrównoważone rybołówstwo”

Aby rybołówstwo morskie można było nazwać zrównoważonym, tempo odłowu eksploatowanych populacji nie powinno przekraczać tempa ich odbudowy, a stosowane metody połowu nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko, np. poprzez znaczne przyłowy innych gatunków lub niszczenie siedlisk morskich. Zrównoważone rybołówstwo jest działaniem, które należy intensywnie wspierać w Polsce.

Ryby i owoce morza są niezmiernie istotnym elementem systemu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Są bogate w mikroelementy, niezbędne kwasy tłuszczowe i białka, które to składniki mają ogromne znaczenie dla zdrowia i rozwoju człowieka. Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem generowane są nie tylko przez zmiany regulacyjne, ale przede wszystkim przez zmieniające się potrzeby konsumenta.

Obecnie przetwórcy dostrzegają wzrost zainteresowania konsumentów sprawami środowiska i widzą w nich również̇ korzyści finansowe. Doprowadzenie do zrównoważenia w sektorze rybołówstwa to wyzwanie, które musi być pilnie rozwiązane ze względu zarówno na środowisko, jak i ekonomikę tego sektora.

Zniknięcie gatunku ryb zawsze wpływa na łańcuch pokarmowy i prowadzi do przebudowy całej sieci pokarmowej, w której znika ekologiczna nisza gatunku. Dodatkowo przełowienie oceanów ma ogromny wpływ na obrót węgla w ekosystemach.

Zapraszamy do zapoznania się raportem na stronie: „Zrównoważone rybołówstwo”