Etyka w biznesie – Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji

Publikacja „Etyka w biznesie – narzędzia dla profesjonalnej komunikacji” jest zwieńczeniem prac Zespołu ds. etycznej i odpowiedzialnej komunikacji Business & Human Rights Programme w ramach United Nations Global Compact Network Poland. 

Spotkania Zespołu stanowiły przestrzeń wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami, przykładami i rozwiązaniami, czego dowodem są przedstawione w publikacji artykuły firm, współpracujących z UN GCNP. 

Publikację otwiera składający się z 10 filarów Standard Etycznej i Odpowiedzialnej Komunikacji w Biznesie. Podstawowym działaniem zmierzającym do lepszej komunikacji jest edukacja, która w połączeniu z mądrą komunikacją powinna być jednym z podstawowych obszarów w każdej firmie.

W obecnych czasach nie może być mowy o szanującej się firmie, nieprzestrzegającej zasad etyki w komunikowaniu się w relacjach z interesariuszami: klientami, pracownikami, dostawcami, partnerami biznesowymi oraz podmiotami konkurencyjnymi. Etyczny biznes powinien być zgodny z przepisami prawnymi, ale również z obowiązującymi w społeczeństwie normami obyczajowymi. Firmy zdają sobie sprawę z wagi komunikacji i odpowiedzialności za słowo, zwłaszcza teraz, w dobie social mediów, gdy tak łatwo jest utracić wiarygodność przy nawet najmniejszym potknięciu. By tych potknięć unikać należy zbudować jednolite i spójne standardy komunikacji, dla których fundamentem jest etyka. Wypracowany Standard to dekalog działań, który powinien być podstawą każdego, profesjonalnie działającego biznesu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Etyka w biznesie – narzędzia dla profesjonalnej komunikacji”: Etyka w biznesie Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji_raport luty 2024