Raport Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie

Raport „Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie” oprac. przez dr Katarzynę Bąkowicz, ekspertkę UN GCNP i wykładowczynię Uniwersytetu SWPS, powstał w ramach programu Business & Human Rights UN GCNP. Zawiera praktyczne wskazówki oraz dobre praktyki w zakresie komunikacji biznesowej. Premiera publikacji odbyła się 2.02.2023 r.

Każdy z nas ma prawo do rzetelnej i prawdziwej informacji. To jedno z praw człowieka, do którego przestrzegania zobowiązały się wszystkie kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Państwa mogą jednak wypełniać to prawo nie tylko na arenie dyplomatycznej czy rządowej. Ważnymi twórcami dyskursu są środowiska biznesowe, których przekazy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne implementują treści do świadomości odbiorcy.

Komunikacja to strategiczny obszar w każdej firmie, determinujący jakość wizerunku oraz wpływający na zyskowność. Kiedy do tego dodamy fakt, że zgodnie z nauką o komunikacji społecznej, odpowiedzialność za proces komunikowania oraz jego poziom spoczywa w całości na nadawcy, widzimy, że zadbanie o ten fragment działalności biznesowej jest kluczowy dla wzmacniania jakość dyskursu w ogóle.

Ważną częścią raportu jest badanie ankietowe na grupie firm członkowskich UN GC. Firmy zrzeszone w UN Global Compact mają wysoki poziom wiedzy i świadomości dotyczący odpowiedzialnej i etycznej komunikacji. Widać to zarówno w warstwie deklaratywnej, jak i we wdrażanych działaniach.

„Biznes, który ma świadomość, rozumie procesy społeczne i ich znaczenie, potrafi podejmować działania mające realny i pozytywny wpływ na rzeczywistość. A tylko to będzie czynić nasz świat lepszym. Dla wszystkich” – zaznacza dr Katarzyna Bąkowicz.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie.