Premiera UN GC Network Poland Yearbook 2019/20

Global Compact Yearbook Poland 2019/20 przedstawia najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności dobre praktyki biznesowe w tym zakresie w Polsce. 

Jak co roku Global Compact Network Poland publikuje swój strategiczny raport, w którym prezentowane są wszystkie wydarzenia z lat 2018-2019 realizowane z partnerami rządowymi oraz biznesowymi.  Coroczna publikacja tradycyjnie jest poświęcona działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym roku zaprezentowane zostały działania polskich członków UN Global Compact, które głównie skoncentrowały się na wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi, ekologią oraz etyką w biznesie.

GCNP Yearbook 2019/20 została opisana również kampania #wstrzymajsmog, której celem jest zwiększenie powszechnej świadomości dotyczącej problemów z jakością powietrza w Polsce. Udział w ogólnopolskiej akcji wzięło ponad 50 znanych osób z różnych środowisk.

Inauguracja publikacji Yearbook 2019/20 odbyła się 24 października na uroczystej Gali z okazji obchodów Światowego Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych.