Premiera discussion paper „Rozwój Gospodarki Wodorowej w UE i państwach członkowskich”

8 grudnia 2021 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się premiera discussion paper „Rozwój Gospodarki Wodorowej w UE i państwach członkowskich – środowisko regulacyjne i finansowe”. Publikacje przygotowali Dariusz Kryczka, Energy Expert w UN Global Compact Network Poland wraz z partnerem merytorycznym Esperis. 

Discussion paper „Rozwój Gospodarki Wodorowej w UE I Państwach Członkowskich – środowisko regulacyjne i finansowe” zawiera diagnozę obecnych warunków regulacyjnych i finansowych dla rozwoju gospodarki opartej na niskoemisyjnym wodorze w kontekście Unii Europejskiej. Opracowanie zawiera także opis strategii wodorowej w trzech krajach członkowskich: Francji, Niemczech i Hiszpanii.

Szybka dekarbonizacja sektora elektroenergetycznego wymaga ogromnego wzrostu wykorzystania niskoemisyjnego wytwarzania energii. To właśnie wodór może zapewnić najtańsze rozwiązanie w zakresie dekarbonizacji dla ponad jednej piątej końcowego zapotrzebowania na energię do połowy stulecia – przyczyniając się jednocześnie do skumulowanej redukcji ponad 80 miliarda ton CO2.

Jak możemy przeczytać w publikacji, tempo rozwoju wodoru nadal przyspiesza. Przed publikacją pakietu Fit For 55 wątpliwości budził brak konkretnych wymogów dla infrastruktury wodorowej. Dzięki propozycji pakietu pojawił się progres w tym zakresie oraz wymóg zapewnienia 1 stacji co 150 km na trasach TEN-T. Konieczne pozostaje jednak rozwiązanie takich kwestii jak harmonizacja standardów i certyfikacji paliwa wodorowego. Z drugiej strony brak dedykowanego wsparcia dla wodoru oznacza, że będzie on musiał konkurować z innymi źródłami energii w ramach tych samych mechanizmów wsparcia finansowego.

Discussion paper stanowi wstęp do szerszego raportu o rozwoju gospodarki wodorowej, gdzie poruszona będzie kwestia polskiej strategii wodorowej w kontekście szerszego opracowania dobrych praktyk z innych krajów Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji pod linkiem „Rozwój gospodarki wodorowej w UE i państwach członkowskich”