Raport Energetyka wiatrowa na lądzie – założenia reformy i propozycja ustawy

Sektor energetyczny odgrywa znaczącą rolę w obszarze kształtowania i realizowania polityk klimatycznych. Porozumienia Paryskie z 2015 roku oraz ogłoszone tego samego roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wskazują na pilną potrzebę przejścia na zero i niskoemisyjne technologie pozyskiwania energii, w tym energii wiatrowej.

Popyt na energię wciąż rośnie, dlatego też należy zapewnić dostęp do źródeł energii, które nie będą pogłębiały postępującego od lat kryzysu klimatycznego. W Polsce w dalszym ciągu pozyskuje się 73% energii elektrycznej z węgla. Ma to istotne konsekwencje, nie tylko pod względem środowiskowym, lecz także ekonomicznym. Rosnące ceny energii konwencjonalnej narzucają konieczność poszukiwania i inwestowania w rozwój alternatywnych metod pozyskiwania energii, które będą nie tylko niskoemisyjne, ale również akceptowalne ekonomicznie dla gospodarki oraz indywidualnych konsumentów.

UNGC Network Poland włączyło się w prace nad regulacjami, które pozwolą zintensyfikować rozwój lądowych elektrowni wiatrowych. Raport Energetyka wiatrowa na lądzie – założenia reformy i propozycja ustawy, zawiera obszerny przegląd obecnych przepisów dotyczących lokowania inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych na lądzie oraz propozycje zmian ustawy – przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W kontekście prezentowanego raportu istotne jest dokonanie zarówno korekty obecnych przepisów, jak również zmiany nastawienia społeczeństwa do elektrowni wiatrowych – aby umożliwić realizację inwestycji w farmy wiatrowe, które mogą stać się istotną konkurencją dla konwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii.

Raport zawiera także wypowiedzi przedstawicieli instytucji branżowych, samorządowych, jak również firm z sektora energetyki, bankowości oraz instytucji finansowo-doradczych, które posłużą jako istotny głos doradczy w konsultacjach związanych ze zmianą zapisów tzw. ustawy odległościowej. Raport powstał także przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Pełna treść raportu dostępna jest na pod linkiem Energetyka wiatrowa – założenia reformy i propozycja ustawy