Raport „Małe elektrownie wodne w Polsce”

Raport „Małe elektrownie wodne w Polsce” zawiera propozycje zmian regulacyjnych, które mają wesprzeć rozwój małych elektrowni wodnych, służących zwiększaniu potencjału dekarbonizacji kraju.

Małe elektrownie wodne i autonomiczne systemy wytwórczo-sieciowe wykorzystywane były po I wojnie światowej jako jedno z podstawowych rozwiązań technicznych w drodze do elektryfikacji Polski. W okresie lat 20. i 30. XX w. funkcjonowało już ponad 8 tys. obiektów wykorzystujących energię wody. Inwentaryzacja obiektów piętrzących, przeprowadzona w 2012 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ujawniła, że w Polsce istnieje ponad 14 tys. budowli i urządzeń piętrzących (o wysokość minimum 0,7 m), z czego tylko 4,5% wykorzystuje się na cele produkcji energii. Ten potencjał może być wykorzystany do rozwoju małych elektrowni wodnych bez wyrządzania dużych szkód dla ekosystemów. Aby to jednak osiągnąć potrzebne są zmiany prawne, które uproszczą biurokrację i obniżą koszty związane z budową hydroelektrowni, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich niskiego oddziaływania na środowisko. Raport ma na celu nakreślenie koniecznych zmian w celu wspierania rozwoju energetyki z Odnawialnych Źródeł Energii, do czego Polska jest zobligowana przez Unię Europejską, która realizuje politykę klimatyczną Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

Zapraszamy do zapoznania się z raportem – raport „Małe elektrownie wodne w Polsce”.