Raport „Różnorodność w radach nadzorczych”

30% Club Poland w partnerstwie z UN Global Compact Network Poland przygotował pierwszy w Polsce raport diagnozujący przyczyny niskiego poziomu nominacji kobiet na członków rad nadzorczych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych.

Zdaniem respondentów, kluczowymi barierami są: niewystarczająca liczba kobiet we własnych bazach kandydatów oraz mniej aktywny sposób promocji swoich kandydatur przez kobiety. 16,6% badanych na etapie nominacji kandydata/-tki na członka rady nadzorczej bierze pod uwagę proporcje płci w radzie nadzorczej. 43,8% jeszcze tego nie robi, ale deklaruje, iż zachodzące zmiany w otoczeniu rynkowym mogą skłonić ich do zmiany i uwzględnienia tego aspektu w przyszłości.

Badanie „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” przeprowadzono z inicjatywy 30% Club Poland Investor Group, czyli grupy krajowych inwestorów instytucjonalnych wspierających działania Klubu. Investor Group w Polsce tworzą: Aegon PTE, NN Investment Partners TFI i Noble Funds TFI. Partnerem raportu jest United Nations Global Compact Network Poland.

Raport dostępny jest do pobrania pod linkiem: Różnorodność w radach nadzorczych