Rekomendacje Rady Biznesowej przy World Urban Forum 11

„Recommendations for Cities” are the result of four months of hard work of the World Urban Forum 11 Business Council. UN Global Compact Network Poland together with the Ministry of Funds and Regional Policy has established the Business Council to the Government Representative responsible for preparing World Urban Forum in Katowice, in February 2022.

The idea behind the Business Council was that urban transformation based on inhabitantswellbeing and environmental concerns, cannot proceed without the support from the private sector. The proposals pertain to energy production and consumption, construction, management, sustainable transport, noise and air pollution, industrial infrastructure, energy efficiency, transmission infrastructure and education based on good practices for the urban authorities.

RECOMMENDATIONS FOR CITIES by the World Urban Forum 11 Business Council

The Polish edition will be available soon.

[PL]

„Rekomendacje dla miast” są wynikiem czterech miesięcy pracy Rady Biznesowej przy World Urban Forum 11, powołanej przez UN Global Compact Network Poland oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w lutym 2022 r.

Dokument zawiera rekomendacje w zakresie transformacji urbanistycznej uwzględniającej dobrobyt mieszkańców i troskę o środowisko, która nie może przebiegać bez wsparcia sektora prywatnego. Propozycje dotyczą w szczególności: produkcji i zużycia energii, budowy, zarządzania, zrównoważonego transportu, zanieczyszczenia hałasem i zanieczyszczenia powietrza, infrastruktury przemysłowej, efektywności energetycznej, infrastruktury przesyłowej oraz edukacji opartej na dobrych praktykach.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w wersji anglojęzycznej:

RECOMMENDATIONS FOR CITIES by the World Urban Forum 11 Business Council 

Wersja polskojęzyczna rekomendacji zostanie udostępniona w późniejszym terminie.

Członkowie Rady Biznesowej przy World Urban Forum 11 / Members of the World Urban Forum 11 Business Council:

3M w Polsce 

Accenture Sp. z o.o 

Allegro.pl Sp. z o.o 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Atmoterm S.A.   

Amazon Fulfillment Polska Sp. z o.o. 

Bank Pekao S.A. 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

BFirst.Tech Sp. z o.o.   

BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 

Bank Ochrony Środowiska S.A. 

CCC S.A. 

Cellnex Poland Sp. z o.o.  

Columbus Energy SA  

CRIDO Sp. z o.o.    

DLA Piper       

Europejski Bank Inwestycyjny 

The European Bank for Reconstruction and Development 

Fundacja Aktywizacja 

Fundacja Pogranicze Bez Barier 

Górażdże Cement S.A. 

Grupa Azoty S.A. 

KGHM Polska Miedź S.A. 

KRUK S.A.
Lafarge Cement S.A. 

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. 

LEVEL UP CAPITAL Sp. z o.o. 

L’Oréal Polska Sp. z o.o. 

Orange Polska S.A. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Philips Polska Sp. z o.o.    

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 

Raben Management Services Sp. Z o.o. 

Robert Bosch Sp. z o.o. 

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. 

Santander Bank Polska S.A. 

Signify Poland sp. z o.o 

Skanska Property Poland Sp. z o.o.    

Stowarzyszenie Architektów Polskich 

SpreadStrategies Sp. z o.o. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Urząd Transportu Kolejowego 

VELUX Polska Sp. z o.o. 

The World Bank Group 

Żabka Polska sp. z o.o.