Premiera raportu „Bałtyk dla wszystkich 2021”

30 listopada 2021 r., podczas Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza odbyła się premiera raportu „Bałtyk dla Wszystkich 2021: Jak zapewnić zrównoważony rozwój”. W przygotowaniu raportu udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki administracji publicznej, świata naukowego i biznesu, tym samym tworząc przekrojową publikację o przyszłości Morza Bałtyckiego i regionu nadbałtyckiego.

Raport „Bałtyk dla Wszystkich 2021: Jak zapewnić zrównoważony rozwój” porusza szereg tematów o wyzwaniach i możliwościach regionu, zaczynając od turystyki i zrównoważonego transportu, poprzez ochronę środowiska naturalnego, kończąc na znaczeniu edukacji. Jego celem jest wskazanie naszej wspólnej odpowiedzialności za stan Morza Bałtyckiego – dzięki działaniom każdego z nas, razem możemy zapewnić, aby Bałtyk był dostępny dla wszystkich – zarówno dzisiaj, jak i w odległej przyszłości.

Eksperci są pewni, że dotychczasowa presja na ekosystem i region bałtycki nie sprzyja jego rozkwitowi. Zanieczyszczenie plastikiem, zmiany poziomu morza, czy overtourism (z ang. nadmierna turystyka), to tylko kilka z problemów, z którymi się mierzymy. Czy nie jest zatem za późno na zapewnienie zrównoważonego rozwoju dla przyszłych pokoleń? Czy zmiana naszych dotychczasowych aktywności stanowi rozwiązanie?

Jak możemy przeczytać w publikacji, kluczem do sukcesu jest zapewnienie odpowiedniego, interdyscyplinarnego i międzynarodowego zarządzania regionem, z uwzględnieniem znaczenia innowacji i edukacji w sektorze morskim. Zarządzanie to powinno być poparte odpowiednimi regulacjami prawnymi, takimi jak zaktualizowany w 2013 roku Bałtycki Plan Działania oraz europejska polityka spójności – program Interreg. Nie bez znaczenia pozostaje też Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM), stojąca na straży ochrony środowiska bałtyckiego.

Raport „Bałtyk dla Wszystkich 2021: Jak zapewnić zrównoważony rozwój” stanowi jedno z wielu działań podejmowanych przez UN Global Compact Network Poland na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego. Jest on także kolejnym wydaniem publikacji z 2016 roku. Stanowi także kontrybucję do ustanowionej przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dekady Nauk o Morzach i Oceanach (2021-2030), której założeniem jest zintensyfikowanie działań na rzecz odwrócenia destrukcji oceanów, ze szczególnym zaangażowaniem świata naukowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu pod linkiem – „Bałtyk dla Wszystkich 2021: Jak zapewnić zrównoważony rozwój”