“Przeciwdziałanie Szarej Strefie: współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową” – nowy raport UN GCNP

Szara i czarna strefa w gospodarce stanowią jedno z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, uderzając w interesy konsumentów, zakłócając równe warunki konkurencji, wreszcie uszczuplając wpływy do budżetu państwa. Zjawiska te przyczyniają się do zwiększenia nierówności społecznych, spowolnienia rozwoju gospodarczego, a w konsekwencji osłabienia demokracji.  W XXI wieku wiele zorganizowanych grup przestępczych odeszło od klasycznej przestępczości kryminalnej, takiej jak handel narkotykami, przemyt ludzi etc., właśnie na rzecz działalności w szarej i czarnej strefie gospodarczej.

Od 2014 roku, w ramach realizacji 10 punktu UN Global Compact –  „Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach” –  UN Global Compact Network Poland realizuje działania na rzecz ograniczenia szarej strefy. Regularnie prowadzony jest dialog z przedstawicielami administracji i środowisk gospodarczych oraz publikowane są raporty, dotyczące wspomnianego zjawiska, zarówno w ujęciu horyzontalnym, jak też w poszczególnych branżach. Tegoroczny raport zawiera podsumowanie działalności Krajowej Administracji Skarbowej z punktu widzenia przedsiębiorców, działających z poszanowaniem prawa. W szczególności przeanalizowano zaangażowanie KAS w eliminację szarej strefy w branży hazardowej i odpadowej, w tym w segmencie olejów przepracowanych. Przygotowując raport, eksperci współpracowali z przedstawicielami firm działających w tych branżach z poszanowaniem prawa.

Oficjalna prezentacja raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie…” odbyła się 31 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Finansów.

Raport jest dostępny do pobrania pod linkiem: “Przeciwdziałanie Szarej Strefie: współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową”.