Standard antykorupcyjny dla biznesu

Korupcja jest poważną przeszkodą dla rozwoju gospodarczego i społecznego na całym świecie. Utrudnia rozwój biznesu, podnosi koszty i stwarza poważne ryzyko prawne i reputacyjne.

Według dziesiątej zasada UN Global Compact „firmy powinny zwalczać korupcję we wszystkich jej formach, w tym wymuszenia i łapownictwo”. Polityki i standardy antykorupcyjne to także obszary wymagające raportowania w ramach G w ESG.

Aby wesprzeć firmy w opracowaniu polityk i programów, które posłużą realizacji działań z zakresu antykorupcji, eksperci i ekspertki UN Global Compact Network Poland wypracowali Standard antykorupcyjny dla biznesu.

Publikacja zawiera wskazówki dotyczące działań oraz minimalnych środków jakie należy stosować w organizacji, w szczególności takich, jak:

• zarządzanie ryzykiem korupcji, w tym identyfikacja obszarów zagrożonych korupcją;

• określenie roli i zadań kierownictwa i funkcji antykorupcyjnej;

• zadania pracowników w zakresie przestrzegania zasad antykorupcyjnych;

• zgłaszanie i postępowanie w przypadku podejrzeń działań korupcyjnych;

• zapewnienie funkcjonowania i ocena skuteczności całego programu;

• utrzymanie i doskonalenie programu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze: Standard antykorupcyjny dla biznesu