Członkowie UNGC Poland


UNGC zrzesza obecnie ponad 12 000 firm i ponad 3 500 instytucji z całego świata. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.


Jak dołączyć?
Deutsche Bank