Slide We mobilize a global movement
of sustainable companies
and stakeholders
to create the world we want.
Ethics &
Transparency
Economy &
Climate
Corporate
Sustainability

Aktualności

Kim jesteśmy?

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ zrzesza obecnie ponad 24 000 członków z całego świata.

UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Jak działamy?

Misją United Nations Global Compact jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy, aby stworzyć bezpieczny, sprawiedliwy i przyjazny dla człowieka świat, do którego wszyscy dążymy.
Aby tak się stało, UN Global Compact wspiera firmy w:

  • prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, dostosowując strategie do Dziesięciu Zasad UN Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją,
  • podejmowaniu strategicznych działań, aby osiągnąć szersze cele społeczne, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), z naciskiem na współpracę i innowacje.

Dołącz do UN Global Compact

W UN Global Compact zapewniamy wsparcie w budowaniu świadomości i odpowiedzialności korporacyjnej dla wszystkich firm, niezależnie od wielkości, złożoności czy lokalizacji. Jesteśmy przewodnikiem na każdym kroku w budowaniu i rozwijaniu zrównoważonego biznesu. Członkowsko w UNGC zapewnia fachową ocenę, zdefiniowanie, wdrożenie, zmierzenie i komunikowanie strategii oraz działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Rada Programowa

Wojciech Szpil
Wojciech Szpil
President of the Board. Członek Zarządu Level Up Capital Sp. z o.o.
Jest absolwentem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz wielu międzynarodowych kursów menedżerskich. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą reklamową i marketingiem. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w międzynarodowych korporacjach i agencjach reklamowych. Od 1997 do 2005 r. był współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Upstairs Sp. z o.o. – jednej z pierwszych agencji reklamowych w Polsce. Od 1999 do 2005 r. związany z największą na świecie i w Polsce Grupą Agencji Young&Rubicam Brands, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008 był Dyrektorem ds. strategii i komunikacji w międzynarodowym koncernie Instalexport. Przed powołaniem do Zarządu Totalizatora Sportowego pracował jako Doradca Zarządu ds. rozwoju i strategii w Art NEW Media SA, spółce giełdowej zmierzającej do efektywnego łączenia świata biznesu i kultury. W latach 2009-2016 roku był związany z Totalizatorem Sportowym. Wojciech Szpil był pierwszym Polakiem, który został członkiem Komitetu Wykonawczego międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego europejskie loterie narodowe – European Lotteries. Pełnił także funkcję przewodniczącego Zespołu ds. finansowania, który powstał w ramach Okrągłego Stołu Polskiego Sportu.
Agnieszka Bacińska
Agnieszka Bacińska
Prezes Zarządu Walk PR
Doradczyni w obszarze strategii komunikacji marek, firm i zarządów organizacji. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym oraz kompleksowych projektach komunikacyjnych, które integrują z działaniami public relations także inne obszary marketingowe. Z wykształcenia językoznawczyni i kulturoznawczyni. Prezeska zarządu Walk PR, wiceprezeska zarządu Związku Firm Public Relations.
Prof. nadzw. dr hab. Halina Brdulak
Prof. nadzw. dr hab. Halina Brdulak
Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
b. kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki, b. Prezes Międzynarodowego Forum Kobiet
  Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradczyni zarządu DB Schenker Logistics, autorka rankingu branży TSL (transport-spedycja-logistyka) oraz wielu ekspertyz dla branży logistycznej. Współinicjatorka cyklicznych konferencji TRANS. Wspólna Europa w Szkole Głównej Handlowej, łączących środowisko różnych uczelni i biznesu. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Transport and Logistics”, oraz magazynu „Kobieta i Biznes” i „Logistyka Odzysku”. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet w latach 2006-2012. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu handlu zagranicznego, zarządzania logistycznego, międzynarodowych rynków transportowych, negocjacji i marketingu. Poszukiwaczka inspiracji w synergii różnych obszarów. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i roweru.
Katarzyna Byczkowska
Katarzyna Byczkowska
Dyrektor Zarządzająca, BASF

Pani Katarzyna Byczkowska na stanowisko prezesa BASF Polska została nominowana 1. Maja 2018. Wcześniej pół roku spędziła w Wiedniu jako Head of Controlling and Projects for BASF EUC. W latach 2013-2017 została oddelegowana do Barcelony, gdzie pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia. Uprzednio pełniła funkcje komercyjne w Ludwigshafen, w Niemczech (2006-2007) oraz w Warszawie, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Handlowego EUC i Rosji (2008-2012). Katarzyna Byczkowska pracę w BASF rozpoczęła w 2005 roku w Wielkiej Brytanii jako Kierownik Sprzedaży na Europę Północną. Karierę zawodową rozpoczęła w Dow Chemical, gdzie przez 10 lat pracowała na różnych stanowiskach w Warszawie i Londynie.  Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej (magister inżynierii chemicznej) oraz studia MBA na Uniwersytecie w Calgary

Joanna Erdman
Joanna Erdman
Wiceprezes - ING Bank Śląski
Wiceprezes ING Bank Śląski
Michał Gajewski
Michał Gajewski
Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Od 1992 roku związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem Michał Gajewski pracował w Grupie Kapitałowej WBK S.A., a następnie BZ WBK S.A., zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ S.A., gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate. W 2012 roku rozpoczął pracę w Banku Millenium S.A., gdzie w latach 2012-2015 był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej. W 2016 roku Michał Gajewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) Michał Gajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
Joao Bras Jorge
Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

Absolwent studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania PADE w ramach AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in. stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej.

Przed przyjazdem do Polski przez 5 lat zajmował stanowisko Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 19 lipca 2006 r., w latach 2006-2008 zarządzający pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 r. obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes Zarządu, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A.

 

Valéry Gaucherand
Valéry Gaucherand
Prezes Zarządu, HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie
Valéry Gaucherand pełni funkcję Prezesa Zarządu HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie od marca 2022 roku. Jest absolwentem HEC Paris (École des Hautes Études Commerciales de Paris). Jest związany z Grupą L’Oréal od ponad 20 lat. Przed objęciem obecnego stanowiska reprezentował firmę jako Prezes Zarządu L’Oréal Vietnam, gdzie przeprowadził oddział przez transformację w zakresie digital i e-commerce. W trakcie swojej kariery w Grupie L'Oréal zajmował stanowiska managerskie m.in. w Meksyku, Chile, Turcji oraz Irlandii i Wielkiej Brytanii. Skupiając się na rozwoju biznesu, Valéry Gaucherand jest równie mocno zaangażowany w działania z zakresu zrównoważonego biznesu, zwłaszcza w programy związane ze wspieraniem równości płci oraz ochronę planety.
Marek Gawroński
Marek Gawroński
Wiceprezes Volvo Polska ds. Relacji z Sektorem Publicznym

Dodatkowo jest odpowiedzialny za tworzenie strategii sprzedażowej Volvo, nadzór i zarządzanie sprzedażą, budowanie relacji z kluczowymi klientami – w obszarze autobusów miejskich, międzymiastowych i autokarów, na rynku polskim i w Krajach Bałtyckich.

Marek Gawroński posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach sektora transportowego, motoryzacyjnego, paliwowo-gazowego i energetycznego. Zajmował wyższe stanowiska kierownicze – m.in. w Alstom, Shell, PGE Polskiej Grupie Energetycznej i Vattenfall, odpowiadając za rynek krajowy, a także rynki państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Przemysław Gdański
Przemysław Gdański
Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska
Kieruje bieżącą działalnością Banku i pracami Zarządu Banku. Reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich. Sprawuje ogólny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku. Nadzoruje Obszar Zarządzania Bankiem, w tym sprawuje nadzór nad ryzykiem braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Nadzoruje Pion Audytu Wewnętrznego, Pion Monitoringu, Pion Prawny, Pion Komunikacji, Biuro Projektów Business Compliance, Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych, nadzoruje również Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi.   Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley - Haas School of Business, Ashridge - Hult International Business School i HEC.   Z bankowością jest związany od blisko 30 lat. W latach 1993 - 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 - 2006 był dyrektorem zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 do 25 października 2017 roku członek i wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku.   Od 2 listopada 2017 roku kieruje Bankiem BNP Paribas oraz pełni funkcję Territory Head nadzorując spółki Grupy BNP Paribas działające w Polsce. Od wielu lat konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet. W marcu 2018 r. otrzymał nagrodę specjalną Male Champion of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, w uznaniu za całokształt działań na rzecz promowania i rozwoju zawodowego kobiet.
Xavier Guesnu
Xavier Guesnu
Prezes Zarządu, Lafarge
Xavier Guesnu jest Prezesem Zarządu Lafarge w Polsce od marca 2018 r. Z Grupą Holcim związany od 10 lat, w latach 2010 - 2013 odpowiadał za strategię i rozwój firmy pełniąc na rynkach globalnych funkcję Wiceprezesa ds. Strategii, Rozwoju, Przejęć i Fuzji. W latach 2013 - 2018 był Dyrektorem Generalnym linii kruszyw we wschodniej Kanadzie, gdzie zarządzał linią kruszyw oraz linią kruszyw i betonu w południowym Ontario. Wcześniej pracował jako konsultant biznesowy dla międzynarodowych firm konsultingowych, takich jak Bain & Company. Jest absolwentem Mines ParisTech we Francji. Zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz
Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Jest Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A., gdzie od 2010 roku zajmuje się nadzorem nad portfelem inwestycyjnym. Jest cenionym ekspertem z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektorów chemicznego, wydobywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i nowych technologii. Od 2014 roku jest wpisany na listę Biegłych Rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. W przeszłości pracował dla międzynarodowej firmy KPMG Audyt, gdzie odpowiadał za badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów z wielu branż.   Dawid Jakubowicz ukończył Program for Leadership Development (PLD) na Harvard Business School w Bostonie, posiada tytuł MBA Georgia State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.   Do 5 grudnia br. Dawid Jakubowicz był Członkiem Rady Nadzorczej CIECH S.A. z ramienia Kulczyk Investments. Od 10 września, po czasowym oddelegowaniu z Rady Nadzorczej Spółki, pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu CIECH S.A.
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Prezes SARP, Partner i Członek Zarządu APA Wojciechowski Architekci
W  2010 roku objęła stanowisko architekta, partnera i członka zarządu. Studiując na Politechnice Warszawskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki  zdobyła wyższe wykształcenie, zyskując w 2004 r. tytuł magistra architektury. Ukończyła również podyplomowe studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Główne Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 roku posiada uprawnienia BREEAM Asesora i LEED GA. Brała udział w wielu nagrodzonych projektach biurowych i usługowo-handlowych spełniających wysokie wymogi systemów certyfikacji BREEAM, LEED i WELL Standard. Jest członkiem zarządu głównego SARP oraz członkiem współazłożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierani Budownictwa Zrównoważonego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach: Hochteief, Arcadis i APA Wojciechowski. W stopniu zaawansowanym posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.
Radosław Kaskiewicz
Radosław Kaskiewicz
Dyrektor Zarządzający 3M East Europe Region
Radek Kaskiewicz jest managerem z 25-letnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży i marketingu oraz zarządzania zespołami międzynarodowymi. Od lutego 2021 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego 3M w regionie Europy Wschodniej i w ramach struktur korporacyjnych odpowiada za zarządzanie oraz budowanie reputacji marki 3M w regionie, do którego należą Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Ukraina i Gruzja. Wcześniej pełnił rolę dyrektora grupy biznesowej ds. transportu i elektroniki, jednego z czterech sektorów biznesowych 3M, w regionie Europy Południowo-Wschodniej (Włochy, Grecja, Izrael, Turcja, Rumunia, kraje bałkańskie). Radek dołączył do 3M w 1995 roku. Od tego momentu pełnił różnorodne role w ramach lokalnych, europejskich i globalnych struktur firmy. W latach 2004–2007 był liderem ds. rozwoju globalnego rynku w dziale taśm i klejów przemysłowych 3M, w St. Paul w USA. Po powrocie do Europy sprawował funkcję szefa sektora przemysłowego i energetycznego w Polsce, a następnie dyrektora zarządzającego 3M w regionie tworzonym przez Czechy, Słowację i Węgry. Radek jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Carlson School of Management na Uniwersytecie w Minnesocie. Biegle włada językiem polskim, angielskim oraz rosyjskim. W codziennej pracy Radek skupia się na budowaniu międzynarodowej kultury organizacyjnej w oparciu o etykę, zwraca także uwagę na globalne wyzwania związane z zarządzaniem m.in. diversity & inclusion i zrównoważony rozwój. Prywatnie jest pasjonatem fotografii, podróży i poznawania innych kultur.
Michał Jerzy Kołodziejczyk
Michał Jerzy Kołodziejczyk
Prezes Zarządu Equinor Polska
Michał Jerzy Kołodziejczyk jest prezesem zarządu Equinor Polska. Do jego obowiązków należy rozwój projektów morskich farm wiatrowych Equinor w Polsce oraz budowa szerszego portfolio firmy w obszarze lądowych odnawialnych źródeł energii na polskim rynku. Michał rozpoczął pracę w Equinor w 1993 roku i zajmował różne stanowiska kierownicze, zarówno w segmencie downstream, jak i upstream, w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Pracując od ponad 20 lat w międzynarodowej branży energetycznej ma szerokie doświadczenie w finansach, HR, IT, rozwoju biznesu i finansowaniu projektów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek. Od 2014 r. koncentruje się na rozwoju biznesu energii odnawialnej w Equinor.
Tomasz Konik
Tomasz Konik
Partner Zarządzający Deloitte w Polsce i w Krajach Bałtyckich

Tomasz Konik stoi na czele firmy Deloitte w Polsce i w krajach bałtyckich od czerwca 2020 r. Tomasz rozpoczął swoją karierę w Doradztwie Podatkowym Deloitte ponad 20 lat temu. Budował i rozwijał zespoły podatkowe w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Ostrawie. Przed objęciem stanowiska partnera zarządzającego, jako wiceprezes zarządu, pełnił dodatkowo funkcję szefa doradztwa strategicznego w dziale Konsultingu.

Tomasz aktywnie angażuje się w działania społeczne i non profit, m.in. jest mentorem w programie LeadersIN oraz członkiem Klubu Male Champions of Change. Z jego inicjatywy powstała Fundacja Deloitte Polska wspierająca projekty proklimatyczne, edukacyjne i dobroczynne.

Tomasz Konik ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, międzynarodowy program MBA St. Gallen Business School oraz studia AMP w IESE Business School Universidad de Navarra. Jest także absolwentem programów na IMD w Lozannie, Harvard Business School oraz Uniwersytetu w Oxfordzie. Posiada tytuł licencjonowanego doradcy podatkowego.

Krzysztof Kordulewski
Krzysztof Kordulewski
Prezes LEROY MERLIN Polska
Krzysztof Kordulewski związany jest z LEROY MERLIN od 1995 roku. Przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych działach firmy. Przez 7 lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu LEROY MERLIN Polska.   Stanowisko Dyrektora Generalnego LEROY MERLIN Polska objął 16 października 2014 roku.
Marcin Krakowiak
Marcin Krakowiak
Partner kancelaria DZP
Kieruje największym w Polsce zespołem ekspertów prawnych w zakresie infrastruktury i energetyki. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych i transportowych, w tym inwestycjach typu greenfield oraz w przejęciach istniejących przedsięwzięć. Doradza głównie klientom z branży produkcji przemysłowej, energetycznej, kolejowej, drogowej i lotniczej, budowlanej, gospodarki odpadami, wodnej, branż użyteczności publicznej oraz infrastrukturalnych funduszy typu private equity. Jest doradcą zarówno na rzecz sektora prywatnego, jak i publicznego w zakresie strukturyzowania i zarządzania ryzykiem projektu, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów. Angażuje się w realizację skomplikowanych przedsięwzięć, również międzynarodowych, w tym sektorowych transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz realizowanych w ramach szeroko pojętego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym koncesji na roboty budowlane lub usługi. Doradza przy przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE lub inną pomocą publiczną, w procesach projektowo-budowlanych i postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Odpowiada za koordynację obsługi klientów z Chin i Japonii. Współpracuje z organami rządowymi i samorządowymi w Polsce. Współzałożyciel organizacji publicznych zrzeszających inwestorów z Japonii. Jest uczestnikiem szeregu inicjatyw na szczeblu organizacji rządowych lub innych publicznych propagujących rozwój współpracy gospodarczej między Chinami a Polską. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych dotyczących rozwoju sektora transportowego. Prelegent na wielu konferencjach dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych, fuzji i przejęć, PPP, koncesji oraz transportu. Przedstawiciel DZP na forum Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Członek International Bar Association. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Piotr Kuberka
Piotr Kuberka
Prezes Zarządu, Shell Polska
Piotr Kuberka jest związany z Shell Polska od 20 lat. Swoją karierę w firmie rozpoczął jako manager ds. podatków, wspierając rozwój biznesu w Polsce, a następnie na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Po oddelegowaniu do głównej siedziby Shell w Hadze, przez kolejne 5 lat zarządzał globalnymi projektami standaryzacji raportowania i rozliczeń podatkowych. Po powrocie do Polski w 2014 roku objął stanowisko Tax Process Owner w Shell Business Operations (SBO) w Krakowie. Następnie w 2019 roku został powołany na globalnego wicedyrektora ds. procesów podatkowych, a w ramach swojej roli zarządza ponad 600-osobowym zespołem rozmieszczonym w 4 krajach w Europie i Azji. W tym samym roku Piotr Kuberka podjął się też kierownictwa Centrum Operacji Finansowych w SBO Kraków, jednym z globalnych centrów operacyjnych Shell. Od lutego 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Shell w Polsce. Piotr Kuberka jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył również studia prawnicze i międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie w Hamburgu oraz studia finansowe dla managerów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także certyfikat specjalisty ds. zarządzania projektami (PMP – Project Management Professional).
Piotr Krupa
Piotr Krupa
Prezes Zarządu, KRUK S.A.
Piotr Krupa jest współzałożycielem i prezesem zarządu KRUK S.A., firmy działającej od 1998 roku na rynku zarządzania wierzytelnościami. Obecnie KRUK to międzynarodowa grupa finansowa działająca w: Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, we Włoszech, w Hiszpanii i Niemczech. Od maja 2011 r. KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Piotr Krupa jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000-2003 aplikację radcowską. W 2017 r. otrzymał tytuł Przedsiębiorcy Roku w polskiej edycji konkursu Enterpreneur of the Year. Od 2019 roku pełni rolę przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wraz z żoną powołał Fundację Krupa Gallery, wspierającą młodych polskich artystów. Jest producentem ekologicznego filmu dokumentalnego „Klątwa obfitości”, wyreżyserowanego przez Ewę Ewart.
Dominika Kulczyk
Dominika Kulczyk
Prezes Zarządu, Kulczyk Foundation
Dominika Kulczyk ukończyła sinologię w Katedrze Orientalistyki i politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się także na Uniwersytecie w Szanghaju, Uniwersytecie Pekińskim oraz w Rockefeller Foundation i w Bertelsmann Foundation, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu strategicznej filantropii.   Dominika Kulczyk jest inicjatorką i prezesem Kulczyk Foundation, w której propaguje ideę pomagania najuboższym poprzez wspieranie transparentnych i skutecznych projektów rozwojowych w Polsce i na świecie oraz aktywnie zachęca do wolontariatu. Prowadzona przez nią Fundacja angażuje się w kilkadziesiąt projektów rocznie. Realizowane są one we współpracy z cenionymi lokalnie i globalnie organizacjami pozarządowymi.   Jest członkiem Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, gdzie koordynuje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i relacji międzynarodowych. Jest także założycielką oraz wiceprezesem polskiego oddziału Green Cross International – trzeciej co do wielkości pozarządowej globalnej organizacji ekologicznej, którą w 1993 r. założył Michaił Gorbaczow. Działa także jako wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, należy do New Leaders for Tomorrow międzynarodowej organizacji Crans Montana Forum, a także jest współzałożycielką grupy firm doradczych „Values”.
Jerzy Kwieciński
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

10 stycznia 2020r. został powołany na Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

20 września 2019 r. otrzymał nominację na stanowisko ministra finansów, inwestycji i rozwoju. 9 stycznia 2018 r. został przez Prezydenta RP powołany na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju. 20 listopada 2015 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia rozwoju kraju 2007-2015 i Narodowa strategia spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych.

Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o. o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego. Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.                    

W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo - rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993 - 2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jest Koordynatorem sekcji Samorząd, polityka spójności.

Adam Lamentowicz
Adam Lamentowicz
Prezes Superbet
W swojej 25 letniej karierze związany firmami i projektami z szerokiego wachlarza branżowego. Kluczowe doświadczenie obejmuje zarządzanie zmianą i restrukturyzacją, fuzje i przejęcia (w tym prywatyzacje) oraz finansowanie projektów i firm, z wieloletnim doświadczeniem w branży loterii i zakładów sportowych, branży technologicznej, FMCG, energii i chemii.   Nieprzerwanie i silnie związany z branżą loteryjną i zakładów wzajemnych od 2011 roku. Wcześniej wiele lat w branży chemicznej i telekomunikacyjnej i działając przy projektach fuzji i przejęć z innych branż.   Obecnie kieruje Spółką Superbet w Polsce, której stery przejął we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu Spółka stała się jedną z wiodących legalnych firm na rynku zakładów wzajemnych w Polsce. Jednocześnie jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej która zrzesza ponad 100 podmiotów działających legalnie w Polsce jako operatorzy i dostawcy rozwiązań technologicznych. Jest także inwestorem w firmie technologicznej dostarczającej rozwiązania systemowe dla branży hazardowej w wielu krajach.   Przed dołączeniem do Grupy Superbet, przez wiele lat związany z branżą loterii i zakładów sportowych w ramach pracy dla Grupy Intralot i w ramach organów spółek tej grupy. W latach 2012-2019 Prezes Zarządu Totolotek SA – firmy bukmacherskiej; w latach 2015-2019 Prezes Zarządu Intralot Nederland BV i Intralot Benelux BV firm dostarczających technologię (centralny system loteryjny i terminale loteryjne) i usługi operacyjne dla Holenderskiego Monopolu Loteryjnego (Nederlandse Loterij); w latach 2018-2019 Członek Zarządu w Intralot Inc. (USA) odpowiedzialny za uruchomienie dwóch marek oferujących zakłady sportowe w Stanach Montana i Washington DC (SportBetMontana; GambetDC) dla loterii Stanowych obsługiwanych przez Intralot Inc.   Absolwent studiów MBA (University of Wales), ukończył studia podyplomowe w dziedzinie e-commerce (University of Surrey); BABS (University of Glamorgan), a także szereg programów INSEAD czy Cornell University z dziedziny zarządzania i zarządzania zmianą.  Biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i greckim z podstawową lub zaawansowaną znajomością rosyjskiego, niemieckiego i rumuńskiego.
Agnieszka Lechman-Filipiak
Agnieszka Lechman-Filipiak
Partner w DLA Piper
Partner w DLA Piper Agnieszka Lechman-Filipak, radczyni prawna, partnerka kierująca praktyką prawa pracy w warszawskim biurze DLA Piper posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy oraz prawa spółek. Specjalizuje się w problematyce zakładowego prawa pracy, w tym pakietów socjalnych, zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę i rozwiązywania sporów zbiorowych. Jest ekspertem w zakresie zatrudniania kadry menadżerskiej, delegowania pracowników, dyskryminacji w zatrudnieniu, zakazu konkurencji i zatrudniania cudzoziemców. We wszystkich tych obszarach doradzała zarówno międzynarodowym korporacjom, jak również wiodącym polskim spółkom. Agnieszka Lechman-Filipak jest rekomendowana przez międzynarodowe rankingi prawnicze tj. The Legal 500 oraz Chambers and Partners.
Cezariusz Lesisz
Cezariusz Lesisz
Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Cezariusz Lesisz jest absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz podyplomowe Prawo dla menedżera. Ponadto uzyskał dyplom MBA Zarządzanie Technologiami Wodorowymi w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studiował także Budownictwo Lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi oraz w nadzorze spółek prawa handlowego. Pracował w sektorze bankowym (BZ WBK S.A.) oraz w administracji rządowej (Ministerstwo Finansów). Specjalizuje się w zarządzaniu procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach, negocjacjach oraz realizacji projektów restrukturyzacyjnych, rozwojowych i innowacyjnych.

Od grudnia 2016 roku do listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, natomiast w latach 2017–2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Od 1 września 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A. Ponadto 11 marca 2022 r. został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

Kamil Michalski
Kamil Michalski
Managing Director, Kantar Polska
Monika Nachyła
Monika Nachyła
Partner w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private Equity
Partner w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private Equity, odpowiedzialna za relacje inwestorskie, nadzór nad spółkami portfelowymi i standardy ESG (Environmental Social Governance). Absolwentka Handlu Zagranicznego na SGH, oraz studiów podyplomowych z Psychologii Społecznej, oraz Rolnictwa. Od wielu lat doświadczony członek rad nadzorczych, entuzjastka krzewienia dobrych praktyk corporate governance i odpowiedzialnego biznesu wpływającego pozytywnie na otoczenie. Aktualnie zasiada w radach nadzorczych BNP Paribas, Orange Polska, Velvet Care i Grupa Graal. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Investorów Kapitałowych i założycielka polskiego oddziału Level20 – organizacji promującej karierę w Private Equity wśród kobiet. Zaangażowana w programy mentoringowe, oraz promujące różnorodność w zarządzaniu organizacjami. Z równym zapałem żegluje po oceanach co zgłębia tajniki zrównoważonego rolnictwa.
Ryszard Pazdan
Ryszard Pazdan
Prezes Zarządu, Atmoterm S.A.
Założyciel i Prezes Zarządu Atmoterm S.A. największej polskiej firmy konsultacyjno-informatycznej działającej w obszarze ochrony środowiska od 1981 r. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności „Inżynieria Środowiska” oraz Ośrodka Postępu Technicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie „Organizacja Zarządzania Przedsiębiorstwami Przemysłowymi”. Ekspert ds. klimatu i środowiska, członek Konwentu oraz minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Center Club. Członek rządowego Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Polskiego Forum Akademicko Gospodarczego, oraz różnych innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych. Były dyrektor europejskiej Sekcji amerykańskiej organizacji Air and Waste Management Association. Współtwórca europejskiej sieci Pollution Prevention Centers (PPC) w programie USAID. Ekspert sejmowej Komisji Ochrony Środowiska ubiegłych kadencji. Autor szeregu opracowań (ekspertyzy, opinie, publikacje, zgłoszenia patentowe) w tym systemu zarządzania jakością środowiska (również opłat środowiskowych) pn. SOZAT funkcjonującego nieprzerwanie od połowy lat 80-tych we wszystkich wojewódzkich urzędach samorządowych w Kraju oraz pierwszego pilotażowego dla Komisji Europejskiej systemu handlu emisjami tlenków siarki i azotu. Zainteresowania pozazawodowe: windsurfing, windfoiling, snowboard.
Adam Pers
Adam Pers
Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank SA
Adam Pers Adam Pers od 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Z mBankiem jest związany od 2012. Przeprowadził reorganizację w obszarze sprzedaży rynków finansowych, czego rezultatem był znaczący wzrost przychodów. Następnie powierzono mu rolę dyrektora zarządzającego obejmującą dodatkowo integrację obszaru współpracy z instytucjami finansowymi i ostatecznie integrację z obszarem Tradingu. Wcześniej przez wiele lat był związany z grupą Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie początkowo zdobywał doświadczenie w dziale back office, następnie w Corporate Banking i ostatecznie w obszarze rynków finansowych. Odpowiadał za dwa strategiczne projekty przebudowy dealing roomu. Był też odpowiedzialny za jeden z filarów strategii, a w okresie kryzysu finansowego był członkiem komitetu operacyjnego, przejmując odpowiedzialność za płynność banku. Na początku kariery zawodowej odbył staż w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. Zdobywca nagrody w grupie RBI TOP Performer i Lider Roku. Jest absolwentem wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 ukończył studia MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową.   Adam Pers Adam Pers has served as the Vice-President of the Management Board, Head of Corporate and Investment Banking since 2017. He has been working for mBank since 2012. He successfully conducted a reorganisation process in the financial markets sales area, which resulted in a substantial increase in revenue. Then, as a managing director, he also supervised the integration of the area of cooperation with financial institutions and finally, the integration with the trading area. Earlier, he had worked in Raiffeisen Bank Polska S.A. Group for many years, at first in the back office, then in Corporate Banking, and finally in Financial Markets. He was responsible for two strategic projects for the reorganisation of the dealing room and for one of the pillars of the bank’s strategy. As a member of the Operating Committee, during the financial crisis he assumed responsibility for the bank’s liquidity. Adam Pers began his professional career as a trainee in Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. In RBI Group, he was awarded the title of the TOP Performer and Leader of the Year. Adam Pers graduated from the Faculty of Economics of the Academy of Economics in Poznań. In 2008, he completed an MBA programme organised by SGH Warsaw School of Economics.
Andrzej Reclik
Andrzej Reclik
Prezes Zarządu Górażdże Cement SA.
Z dniem 1 lipca 2019 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Górażdże Cement SA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z Grupą Górażdże związany jest od 1994 roku. Sprawując funkcje menedżerskie w spółkach tworzących Grupę Górażdże, aktywnie uczestniczył w budowie grupy kapitałowej, m.in. pełniąc w latach 2007-2010 funkcję Dyrektora Zarządzającego w liniach biznesowych kruszyw i betonu towarowego. Zarządzał wieloma kluczowymi dla Grupy Górażdże projektami rozwojowymi i inwestycyjnymi. Od 2010 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego i członka zarządu Górażdże Cement SA, jednocześnie wypełniając obowiązki Dyrektora IT. Grupa Górażdże jest liderem na polskim rynku cementu i jednym z największych w kraju producentów betonu towarowego oraz kruszyw. Spółki należące do Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa to dynamicznie i nowocześnie zarządzane firmy, które umiejętnie łączą rozwój rynkowy oraz technologiczny z troską o ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialnością.
Rafał Rudziński
Rafał Rudziński
Prezes Zarządu spółki Robert Bosch w Polsce
przez ostatnie 15 lat kariery zawodowej był związany z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, gdzie od roku 2005 r. pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, a w 2008 r. został mianowany na stanowisko członka zarządu. W zakresie jego odpowiedzialności znajdowały się obszary: sprzedaży, marketingu, serwisu fabrycznego oraz do 2017 r. także logistyki. Podczas jego pracy w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego spółka zajęła pozycję lidera polskiego rynku AGD. Wcześniej, w latach 1996 – 2000, Rafał Rudziński pracował w fi rmie Robert Bosch w pionie elektronarzędzi jako kierownik działu Skil Power Tools. W latach 2000 – 2004 pracował w firmie Miele na stanowisku dyrektora sprzedaży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w obszarze zarządzania i marketingu.
Iwona Sierżęga
Iwona Sierżęga
Członek Zarządu Polenergia S.A.

Iwona Sierżęga - jedna z niewielu kobiet w Polsce zarządzająca spółkami z sektora elektroenergetycznego. W branży energetycznej działa aktywnie od ponad 21 lat. Przez wiele lat pełniła obowiązki Dyrektora Finansowego a następnie Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego  gazowej 116 MW elektrociepłowni w Nowej Sarzynie należącej do Grupy Polenergia. Od stycznia 2019 roku pełni rolę Członka Zarządu Polenergia S.A. nadzorując Pion Czystych Paliw i Ochrony Środowiska, gdzie między innymi rozwijane są nowe projekty wodorowe oraz prowadzona jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu.

 

Jako druga kobieta w historii została nagrodzona „Laurem Białego Tygrysa” polskiej energetyki. Trzykrotnie znalazła się wśród "100 Kobiet Biznesu" - prestiżowego rankingu prowadzonego przez Puls Biznesu, nominowana również na osobowość roku w kategorii efektywne zarządzanie firmą przy jednoczesnym działaniu na rzecz szeroko pojętej działalności społecznej.

 

Od września 2020 zasiada w Radzie Programowej Global Compact Network Poland skupiającej się na priorytetowych obszarach United Nations Global Compact, takich jak: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji.

 

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości oraz MBA w Stockholm University of Business.

Maciej Szczepaniak
Maciej Szczepaniak
Dyrektor Generalny Diageo Polska Sp. z o.o.
Jakub Tyczkowski
Jakub Tyczkowski
Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa
Mgr inż, MBA. Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty. Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności. Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni. Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku,  od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji.  W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Katarzyna Zawodna-Bijoch
Katarzyna Zawodna-Bijoch
Prezes Skanska

W nowej roli Katarzyna Zawodna będzie zarządzać polską spółką Skanska zajmującą się realizacją projektów biurowych. Będzie nadzorować realizację inwestycji, wynajem powierzchni, zarządzanie aktywami i sprzedaż nieruchomości. Dotychczas, jako dyrektor Regionu Północnego w Skanska Property Poland oraz członek zarządu firmy, Katarzyna Zawodna była odpowiedzialna za tworzenie strategii i realizację projektów biurowych w Polsce północnej. Z powodzeniem całościowo przeprowadziła wiele transakcji – od zakupu gruntu aż do sprzedaży gotowego obiektu. Wcześniej pełniła w Skanska Property Poland funkcję menedżera ds. zrównoważonego rozwoju, wprowadzając na rynek polski standardy zielonego budownictwa. Katarzyna Zawodna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Posiada także międzynarodowy tytuł akredytowanego profesjonalisty systemu certyfikacji środowiskowej LEED (LEED Accredited Professional).

Piotr Zborowski
Piotr Zborowski
Prezes Zarządu Schenker sp. z o.o., CEO North&East Europe DB Schenker
Piotr Zborowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów MBA na szwajcarskim Uniwersytecie w Lozannie i International Institute for Management Development. Od początku swoją karierę zawodową związał z branżą TSL. W ciągu 26 lat pracy pełnił funkcje zarządcze w wiodących firmach kurierskich i logistycznych. Przez ostatnie 10 lat pracował w firmie CEVA Logistics sukcesywnie obejmując coraz większy zakres odpowiedzialności, począwszy od Dyrektora Generalnego CEVA Freight Poland aż do poziomu Wiceprezesa Wykonawczego klastra Europy Centralnej CEVA Logistics.   Piotr Zborowski zarządzał  logistyką kontraktową, frachtem lotniczym i morskim oraz transportem drogowym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw.
Dawid Zieliński
Dawid Zieliński
Założyciel i Prezes Columbus Energy
Założyciel i prezes Columbus Energy - największej polskiej firmy w sektorze nowoczesnej energetyki i OZE. Absolwent elektrotechniki na AGH w Krakowie, uzyskał również dyplom MBA na Politechnice Krakowskiej. Doświadczenie menedżerskie zdobywał pracując m.in. dla Heidelbergu Technology Centre w Heidelbergu, Air BP w Londynie czy MARS Polska. Przedsiębiorcą jest od 2009 r.  Od początku skupia się na efektywności energetycznej i OZE, stawiając w swoich start-upach na innowacje. W ciągu 8 lat działalności Columbus Energy przeprowadził rozwój i transformację spółki notowanej na NewConnect, którą obecnie inwestorzy wyceniają w miliardach złotych, osiągając spektakularny sukces biznesowy. Za pośrednictwem Columbus Dawid Zieliński inwestuje w innowacyjne start-upy, m.in. w Saule Technologies – polską firmę rozwijającą technologię perowskitowych ogniw słonecznych. Jest także członkiem Rad Nadzorczych Saule S.A. i Saly S.A. Ceniony ekspert w branży nowoczesnej energetyki, członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Rady Programowej UN Global Compact Network Poland. Zwycięzca prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2020 w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność, laureat Godła „Teraz Polska”, znalazł się na liście 200 osób, które kreują polską gospodarkę (wg rankingu RMF FM, Money.pl i 300Gospodarka). Charyzmatyczny przywódca i wizjoner, miłośnik nieszablonowych rozwiązań oraz wspinaczki wysokogórskiej. Żyje w zgodzie z wartościami, które stanowią też DNA Columbus: tempo, talent, troska, technologia. Jego wizją, którą realizuje m.in. poprzez Fundację Carbon Footprint, jest neutralizacja śladu węglowego.    
Katarzyna Zajdel-Kurowska
Katarzyna Zajdel-Kurowska
Former Executive Director, World Bank Group
Katarzyna Zajdel-Kurowska – ekonomistka. W latach 2020-2022 Dyrektor Wykonawcza w Grupie Banku Światowego. Przed objęciem funkcji dyrektor wykonawczej, członkini Zarządu NBP odpowiedzialna za zarządzanie aktywami rezerwowymi oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a w latach 2007‐2009 - wiceministra finansów. Jako wiceminister finansów pełniła także funkcje: wiceprzewodniczącej Komisji Nadzoru Bankowego, przewodniczącej Komitetu Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komitetu Stabilności Finansowej, Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz reprezentowała Polskę w Komitecie Ekonomiczno-Finansowym (EFC) Rady Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem kariery w sektorze publicznych, pracowała w Citibank Handlowy (1998‐2007), gdzie pełniła m.in. funkcję głównego ekonomisty Banku. Członkini Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, Rady Programowej United Nations Association Poland oraz UN Global Compact Network Poland, a także członkini Global Interdependence Center’s College of Central Bankers.      
Michał Grzybowski
Prezes Philips Polska
Ada Walentek
Dyrektor Generalny, NHOOD Polska

Strefa wiedzy

Stanowisko zespołu ds. zrównoważonej mody

Sektor włókienniczy i odzieżowy odgrywa w Europie niezwykle istotną rolę […]

PRECOP28 White Paper

“Biała księga” jest dokumentem podsumowywującym obrady PRECOP 28 – konferencji […]

Standard antykorupcyjny dla biznesu

Korupcja jest poważną przeszkodą dla rozwoju gospodarczego i społecznego na […]

Etyka w biznesie – Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji

Publikacja „Etyka w biznesie – narzędzia dla profesjonalnej komunikacji” jest […]

Raport „Biznes i prawa człowieka – razem dla zrównoważonego rozwoju”

Prawa człowieka są uznawane za niezbywalne i uniwersalne. Przysługują każdemu […]

Raport „United business for Ukraine – sustainable reconstruction of Ukraine”

Rozpoczęcie procesu odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy będzie ważnym elementem odpowiedzi […]

Kontakt

UN Global Compact Network Poland

ul. Emilii Plater 25/64
00-688 Warsaw, Poland

+48 22 646 52 58