Slide We mobilize a global movement
of sustainable companies
and stakeholders
to create the world we want.
Governance
Compass
Climate
Positive
Business
& Human Rights

Kim jesteśmy?

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ zrzesza obecnie ponad 24 000 członków z całego świata.

UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Jak działamy?

Misją United Nations Global Compact jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy, aby stworzyć bezpieczny, sprawiedliwy i przyjazny dla człowieka świat, do którego wszyscy dążymy.
Aby tak się stało, UN Global Compact wspiera firmy w:

  • prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, dostosowując strategie do Dziesięciu Zasad UN Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją,
  • podejmowaniu strategicznych działań, aby osiągnąć szersze cele społeczne, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), z naciskiem na współpracę i innowacje.

Dołącz do UN Global Compact

W UN Global Compact zapewniamy wsparcie w budowaniu świadomości i odpowiedzialności korporacyjnej dla wszystkich firm, niezależnie od wielkości, złożoności czy lokalizacji. Jesteśmy przewodnikiem na każdym kroku w budowaniu i rozwijaniu zrównoważonego biznesu. Członkowsko w UNGC zapewnia fachową ocenę, zdefiniowanie, wdrożenie, zmierzenie i komunikowanie strategii oraz działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Rada Programowa

Wojciech Szpil
Wojciech Szpil
President of the Board. Członek Zarządu Level Up Capital Sp. z o.o.

Jest absolwentem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz wielu międzynarodowych kursów menedżerskich. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą reklamową i marketingiem. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w międzynarodowych korporacjach i agencjach reklamowych. Od 1997 do 2005 r. był współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Upstairs Sp. z o.o. – jednej z pierwszych agencji reklamowych w Polsce. Od 1999 do 2005 r. związany z największą na świecie i w Polsce Grupą Agencji Young&Rubicam Brands, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008 był Dyrektorem ds. strategii i komunikacji w międzynarodowym koncernie Instalexport. Przed powołaniem do Zarządu Totalizatora Sportowego pracował jako Doradca Zarządu ds. rozwoju i strategii w Art NEW Media SA, spółce giełdowej zmierzającej do efektywnego łączenia świata biznesu i kultury. W latach 2009-2016 roku był związany z Totalizatorem Sportowym.

Wojciech Szpil był pierwszym Polakiem, który został członkiem Komitetu Wykonawczego międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego europejskie loterie narodowe – European Lotteries. Pełnił także funkcję przewodniczącego Zespołu ds. finansowania, który powstał w ramach Okrągłego Stołu Polskiego Sportu.

Agnieszka Bacińska
Agnieszka Bacińska
Prezes Zarządu Walk PR

Doradczyni w obszarze strategii komunikacji marek, firm i zarządów organizacji. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym oraz kompleksowych projektach komunikacyjnych, które integrują z działaniami public relations także inne obszary marketingowe. Z wykształcenia językoznawczyni i kulturoznawczyni. Prezeska zarządu Walk PR, wiceprezeska zarządu Związku Firm Public Relations.

Mariola Belina-Prażmowska
Mariola Belina-Prażmowska
Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju i projektów strategicznych Pelion S.A.

Mariola Belina-Prażmowska od 2014 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pelion S.A., gdzie odpowiada za rozwój firmy, realizację projektów strategicznych oraz kwestie związane z ESG (Environmental Social Governance).

Z firmą Pelion S.A. jest związana od 2009 roku, gdzie odegrała kluczową rolę w tworzeniu obszaru usług wspólnych, w tym spółki Business Support Solution SA, w której przez trzy lata pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa BSS SA.

Z ramienia Pelion zasiada w Radach Nadzorczych spółek, takich jak:

PGF S.A., Pharmapoint S.A., Medezin Sp. z o.o., które odpowiedzialne są za zaopatrzenie hurtowni farmaceutycznych i aptek w Polsce. Jest członkiem Rady Nadzorczej Urtica Sp. z o. o. – największego dystrybutora leków na rynku szpitalnym w Polsce oraz spółki Pharmalink Sp. z o. o., świadczącej usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej.

Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej spółek DOZ S.A. i Natura Sp. z o.o., które zajmują się sprzedażą detaliczną leków oraz produktów kosmetycznych w Polsce oraz spółki Animal Care Sp. z o.o., odpowiedzialnej za rozwój internetowej sprzedaży produktów zoologicznych oraz hurtową produktów weterynaryjnych. Pełnienie tych funkcji oddaje Jej duży wpływ na strategiczne decyzje w firmach z branży ochrony zdrowia oraz zaangażowanie w rozwój tego sektora.
Od wielu lat angażuje się również w programy mentorskie oraz inicjatywy wspierające różnorodność w zarządzaniu firmami.

Jej ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe obejmuje także zatrudnienie w renomowanych firmach, takich jak Deloitte Audyt Sp. z o.o., Clear Edge Polska Sp. z.o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o., gdzie zdobywała cenne umiejętności i wiedzę w dziedzinie finansów i audytu.
Od 2005 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta.

Mariola Belina-Prażmowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zdobyła wykształcenie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.

Prof. nadzw. dr hab. Halina Brdulak
Prof. nadzw. dr hab. Halina Brdulak
Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
b. kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki, b. Prezes Międzynarodowego Forum Kobiet

 

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradczyni zarządu DB Schenker Logistics, autorka rankingu branży TSL (transport-spedycja-logistyka) oraz wielu ekspertyz dla branży logistycznej. Współinicjatorka cyklicznych konferencji TRANS. Wspólna Europa w Szkole Głównej Handlowej, łączących środowisko różnych uczelni i biznesu. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Transport and Logistics”, oraz magazynu „Kobieta i Biznes” i „Logistyka Odzysku”. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet w latach 2006-2012. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu handlu zagranicznego, zarządzania logistycznego, międzynarodowych rynków transportowych, negocjacji i marketingu. Poszukiwaczka inspiracji w synergii różnych obszarów. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i roweru.

Katarzyna Byczkowska
Katarzyna Byczkowska
Dyrektor Zarządzająca - BASF

Pani Katarzyna Byczkowska na stanowisko prezesa BASF Polska została nominowana 1. Maja 2018. Wcześniej pół roku spędziła w Wiedniu jako Head of Controlling and Projects for BASF EUC. W latach 2013-2017 została oddelegowana do Barcelony, gdzie pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia. Uprzednio pełniła funkcje komercyjne w Ludwigshafen, w Niemczech (2006-2007) oraz w Warszawie, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Handlowego EUC i Rosji (2008-2012). Katarzyna Byczkowska pracę w BASF rozpoczęła w 2005 roku w Wielkiej Brytanii jako Kierownik Sprzedaży na Europę Północną. Karierę zawodową rozpoczęła w Dow Chemical, gdzie przez 10 lat pracowała na różnych stanowiskach w Warszawie i Londynie.  Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej (magister inżynierii chemicznej) oraz studia MBA na Uniwersytecie w Calgary

Joanna Erdman
Joanna Erdman
Wiceprezes - ING Bank Śląski

Wiceprezes

ING Bank Śląski

Michał Gajewski
Michał Gajewski
Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School.

Od 1992 roku związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem Michał Gajewski pracował w Grupie Kapitałowej WBK S.A., a następnie BZ WBK S.A., zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ S.A., gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate.

W 2012 roku rozpoczął pracę w Banku Millenium S.A., gdzie w latach 2012-2015 był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej.

W 2016 roku Michał Gajewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Michał Gajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Joao Bras Jorge
Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

Absolwent studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania PADE w ramach AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in. stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej.

Przed przyjazdem do Polski przez 5 lat zajmował stanowisko Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 19 lipca 2006 r., w latach 2006-2008 zarządzający pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 r. obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes Zarządu, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A.

 

Valéry Gaucherand
Valéry Gaucherand
Prezes Zarządu, HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

Valéry Gaucherand pełni funkcję Prezesa Zarządu HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie od marca 2022 roku. Jest absolwentem HEC Paris (École des Hautes Études Commerciales de Paris). Jest związany z Grupą L’Oréal od ponad 20 lat. Przed objęciem obecnego stanowiska reprezentował firmę jako Prezes Zarządu L’Oréal Vietnam, gdzie przeprowadził oddział przez transformację w zakresie digital i e-commerce. W trakcie swojej kariery w Grupie L’Oréal zajmował stanowiska managerskie m.in. w Meksyku, Chile, Turcji oraz Irlandii i Wielkiej Brytanii. Skupiając się na rozwoju biznesu, Valéry Gaucherand jest równie mocno zaangażowany w działania z zakresu zrównoważonego biznesu, zwłaszcza w programy związane ze wspieraniem równości płci oraz ochronę planety.

Przemysław Gdański
Przemysław Gdański
Prezes Zarządu - BNP Paribas Bank Polska

Kieruje bieżącą działalnością Banku i pracami Zarządu Banku. Reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich. Sprawuje ogólny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku. Nadzoruje Obszar Zarządzania Bankiem, w tym sprawuje nadzór nad ryzykiem braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Nadzoruje Pion Audytu Wewnętrznego, Pion Monitoringu, Pion Prawny, Pion Komunikacji, Biuro Projektów Business Compliance, Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych, nadzoruje również Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley – Haas School of Business, Ashridge – Hult International Business School i HEC.

 

Z bankowością jest związany od blisko 30 lat. W latach 1993 – 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 – 2006 był dyrektorem zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 do 25 października 2017 roku członek i wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku.

 

Od 2 listopada 2017 roku kieruje Bankiem BNP Paribas oraz pełni funkcję Territory Head nadzorując spółki Grupy BNP Paribas działające w Polsce. Od wielu lat konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet. W marcu 2018 r. otrzymał nagrodę specjalną Male Champion of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, w uznaniu za całokształt działań na rzecz promowania i rozwoju zawodowego kobiet.

Jarosław Grobelny
Jarosław Grobelny
Prezes Zarządu - Intereko Energia Sp. z o.o.

Jarosław Grobelny, obdarzony ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki odpadami, nie tylko działa z pasją, lecz jest wręcz uosobieniem oddania sprawie ochrony środowiska. Jego ścieżka jako CEO w Intereko Energia Sp. z o. o. oraz Wiceprezesa w Intereco Energy LLC nie tylko przynosi zmiany, ale stanowi inspirację dla całej branży.

Jako Członek Rady Ekspertów w UNASDG IGO, globalnie wpływa na istotne cele, pokazując jednocześnie, że pasja do spraw ekologicznych nie zna granic. Poprzez zaangażowanie w międzynarodowe organizacje, takie jak NGO w Sudanie Południowym czy spółka siostrzana w Waszyngtonie, Jarosław Grobelny nie tylko mówi o zmianach, lecz je realizuje na szeroką skalę.

Jego bogate doświadczenie obejmuje zarządzanie Intereko Energia przez ponad dekadę oraz kluczowe stanowiska w firmach specjalizujących się w produkcji paliw alternatywnych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, z tytułem magistra nauk społecznych w marketingu i zarządzaniu, wykorzystuje swoją wiedzę do tworzenia innowacyjnych strategii w obszarze gospodarki odpadami.

Osiągnięcia Jarosława Grobelnego zostały wielokrotnie docenione, zdobywając prestiżowe nagrody, takie jak „Specjalista ds. Gospodarki Odpadami Roku 2022/2023″ w Polsce czy „Lider Przedsiębiorczości w 2022 i 2023”. Jego zaangażowanie w grupę antykorupcyjną w UNGC podkreśla etyczne fundamenty, na których buduje swoje działania. Jarosław Grobelny to nie tylko lider, ale także wzór, nieustannie dążący do rozwiązań wspierających zrównoważone praktyki w branży gospodarki odpadami, stając się kluczową postacią w sektorze.

Xavier Guesnu
Xavier Guesnu
Prezes Zarządu, Lafarge

Xavier Guesnu jest Prezesem Zarządu Lafarge w Polsce od marca 2018 r. Z Grupą Holcim związany od 10 lat, w latach 2010 – 2013 odpowiadał za strategię i rozwój firmy pełniąc na rynkach globalnych funkcję Wiceprezesa ds. Strategii, Rozwoju, Przejęć i Fuzji. W latach 2013 – 2018 był Dyrektorem Generalnym linii kruszyw we wschodniej Kanadzie, gdzie zarządzał linią kruszyw oraz linią kruszyw i betonu w południowym Ontario. Wcześniej pracował jako konsultant biznesowy dla międzynarodowych firm konsultingowych, takich jak Bain & Company. Jest absolwentem Mines ParisTech we Francji. Zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Prezes SARP, Partner i Członek Zarządu APA Wojciechowski Architekci

W  2010 roku objęła stanowisko architekta, partnera i członka zarządu. Studiując na Politechnice Warszawskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki  zdobyła wyższe wykształcenie, zyskując w 2004 r. tytuł magistra architektury. Ukończyła również podyplomowe studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Główne Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 roku posiada uprawnienia BREEAM Asesora i LEED GA. Brała udział w wielu nagrodzonych projektach biurowych i usługowo-handlowych spełniających wysokie wymogi systemów certyfikacji BREEAM, LEED i WELL Standard. Jest członkiem zarządu głównego SARP oraz członkiem współazłożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierani Budownictwa Zrównoważonego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach: Hochteief, Arcadis i APA Wojciechowski. W stopniu zaawansowanym posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.

Krzysztof Kordulewski
Krzysztof Kordulewski
Prezes LEROY MERLIN Polska

Krzysztof Kordulewski związany jest z LEROY MERLIN od 1995 roku. Przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych działach firmy. Przez 7 lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu LEROY MERLIN Polska.

 

Stanowisko Dyrektora Generalnego LEROY MERLIN Polska objął 16 października 2014 roku.

Marcin Krakowiak
Marcin Krakowiak
Partner kancelaria DZP

Kieruje największym w Polsce zespołem ekspertów prawnych w zakresie infrastruktury i energetyki. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych i transportowych, w tym inwestycjach typu greenfield oraz w przejęciach istniejących przedsięwzięć. Doradza głównie klientom z branży produkcji przemysłowej, energetycznej, kolejowej, drogowej i lotniczej, budowlanej, gospodarki odpadami, wodnej, branż użyteczności publicznej oraz infrastrukturalnych funduszy typu private equity. Jest doradcą zarówno na rzecz sektora prywatnego, jak i publicznego w zakresie strukturyzowania i zarządzania ryzykiem projektu, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów. Angażuje się w realizację skomplikowanych przedsięwzięć, również międzynarodowych, w tym sektorowych transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz realizowanych w ramach szeroko pojętego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym koncesji na roboty budowlane lub usługi. Doradza przy przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE lub inną pomocą publiczną, w procesach projektowo-budowlanych i postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Odpowiada za koordynację obsługi klientów z Chin i Japonii. Współpracuje z organami rządowymi i samorządowymi w Polsce. Współzałożyciel organizacji publicznych zrzeszających inwestorów z Japonii. Jest uczestnikiem szeregu inicjatyw na szczeblu organizacji rządowych lub innych publicznych propagujących rozwój współpracy gospodarczej między Chinami a Polską. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych dotyczących rozwoju sektora transportowego. Prelegent na wielu konferencjach dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych, fuzji i przejęć, PPP, koncesji oraz transportu. Przedstawiciel DZP na forum Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Członek International Bar Association. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Piotr Kuberka
Piotr Kuberka
Prezes Zarządu, Shell Polska

Piotr Kuberka jest związany z Shell Polska od 20 lat. Swoją karierę w firmie rozpoczął jako manager ds. podatków, wspierając rozwój biznesu w Polsce, a następnie na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Po oddelegowaniu do głównej siedziby Shell w Hadze, przez kolejne 5 lat zarządzał globalnymi projektami standaryzacji raportowania i rozliczeń podatkowych. Po powrocie do Polski w 2014 roku objął stanowisko Tax Process Owner w Shell Business Operations (SBO) w Krakowie. Następnie w 2019 roku został powołany na globalnego wicedyrektora ds. procesów podatkowych, a w ramach swojej roli zarządza ponad 600-osobowym zespołem rozmieszczonym w 4 krajach w Europie i Azji. W tym samym roku Piotr Kuberka podjął się też kierownictwa Centrum Operacji Finansowych w SBO Kraków, jednym z globalnych centrów operacyjnych Shell. Od lutego 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Shell w Polsce.

Piotr Kuberka jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył również studia prawnicze i międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie w Hamburgu oraz studia finansowe dla managerów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także certyfikat specjalisty ds. zarządzania projektami (PMP – Project Management Professional).

Piotr Krupa
Piotr Krupa
Prezes Zarządu - KRUK S.A.

Piotr Krupa jest współzałożycielem i prezesem zarządu KRUK S.A., firmy działającej od 1998 roku na rynku zarządzania wierzytelnościami. Obecnie KRUK to międzynarodowa grupa finansowa działająca w: Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, we Włoszech, w Hiszpanii i Niemczech. Od maja 2011 r. KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Piotr Krupa jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000-2003 aplikację radcowską. W 2017 r. otrzymał tytuł Przedsiębiorcy Roku w polskiej edycji konkursu Enterpreneur of the Year. Od 2019 roku pełni rolę przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wraz z żoną powołał Fundację Krupa Gallery, wspierającą młodych polskich artystów. Jest producentem ekologicznego filmu dokumentalnego „Klątwa obfitości”, wyreżyserowanego przez Ewę Ewart.

Adam Lamentowicz
Adam Lamentowicz
Prezes Superbet

W swojej 25 letniej karierze związany firmami i projektami z szerokiego wachlarza branżowego. Kluczowe doświadczenie obejmuje zarządzanie zmianą i restrukturyzacją, fuzje i przejęcia (w tym prywatyzacje) oraz finansowanie projektów i firm, z wieloletnim doświadczeniem w branży loterii i zakładów sportowych, branży technologicznej, FMCG, energii i chemii.

 

Nieprzerwanie i silnie związany z branżą loteryjną i zakładów wzajemnych od 2011 roku. Wcześniej wiele lat w branży chemicznej i telekomunikacyjnej i działając przy projektach fuzji i przejęć z innych branż.

 

Obecnie kieruje Spółką Superbet w Polsce, której stery przejął we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu Spółka stała się jedną z wiodących legalnych firm na rynku zakładów wzajemnych w Polsce. Jednocześnie jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej która zrzesza ponad 100 podmiotów działających legalnie w Polsce jako operatorzy i dostawcy rozwiązań technologicznych. Jest także inwestorem w firmie technologicznej dostarczającej rozwiązania systemowe dla branży hazardowej w wielu krajach.

 

Przed dołączeniem do Grupy Superbet, przez wiele lat związany z branżą loterii i zakładów sportowych w ramach pracy dla Grupy Intralot i w ramach organów spółek tej grupy. W latach 2012-2019 Prezes Zarządu Totolotek SA – firmy bukmacherskiej; w latach 2015-2019 Prezes Zarządu Intralot Nederland BV i Intralot Benelux BV firm dostarczających technologię (centralny system loteryjny i terminale loteryjne) i usługi operacyjne dla Holenderskiego Monopolu Loteryjnego (Nederlandse Loterij); w latach 2018-2019 Członek Zarządu w Intralot Inc. (USA) odpowiedzialny za uruchomienie dwóch marek oferujących zakłady sportowe w Stanach Montana i Washington DC (SportBetMontana; GambetDC) dla loterii Stanowych obsługiwanych przez Intralot Inc.

 

Absolwent studiów MBA (University of Wales), ukończył studia podyplomowe w dziedzinie e-commerce (University of Surrey); BABS (University of Glamorgan), a także szereg programów INSEAD czy Cornell University z dziedziny zarządzania i zarządzania zmianą.  Biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i greckim z podstawową lub zaawansowaną znajomością rosyjskiego, niemieckiego i rumuńskiego.

Agnieszka Lechman-Filipiak
Agnieszka Lechman-Filipiak
Partner w DLA Piper

Partner w DLA Piper

Agnieszka Lechman-Filipak, radczyni prawna, partnerka kierująca praktyką prawa pracy w warszawskim biurze DLA Piper posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy oraz prawa spółek. Specjalizuje się w problematyce zakładowego prawa pracy, w tym pakietów socjalnych, zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę i rozwiązywania sporów zbiorowych. Jest ekspertem w zakresie zatrudniania kadry menadżerskiej, delegowania pracowników, dyskryminacji w zatrudnieniu, zakazu konkurencji i zatrudniania cudzoziemców. We wszystkich tych obszarach doradzała zarówno międzynarodowym korporacjom, jak również wiodącym polskim spółkom.

Agnieszka Lechman-Filipak jest rekomendowana przez międzynarodowe rankingi prawnicze tj. The Legal 500 oraz Chambers and Partners.

Bożena Leśniewska
Bożena Leśniewska
Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska S.A.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet liderek w sektorze technologicznym. Jako wiceprezeska Zarządu Orange Polska odpowiada za działalność firmy na rynku biznesowym. Zasiada także w Radach Nadzorczych spółek ICT: Bluesoft i Integrated Solutions. Członkini Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, Rady Strategicznej ThinkTank, Rady Fundacji Orange, międzynarodowego stowarzyszenia Women in Leadership oraz stowarzyszenia LiderShe. Bożena Leśniewska to także certyfikowana mentorka pomagająca innym w osiąganiu ich celów. Współautorka pierwszych w Europie studiów dla kobiet Akademii Przywództwa Kobiet na Akademii Leona Koźmińskiego. Uznana przez Instytut Innowacyjna Gospodarka za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w polskich instytucjach sektora technologicznego. W 2020 roku zwyciężyła w rankingu organizowanym przez Puls Biznesu „100 Kobiet Biznesu” w kategorii Duże Firmy. W 2021 roku wyróżniona w raporcie „Strong Women in IT 2021 Global Edition” jako jedna z kobiet, które zmieniają świat nowych technologii. Zdobyła też prestiżowe wyróżnienie na liście 100 Kobiet Roku 2021 według magazynu „Forbes Women”.

Kamil Majerczak
Kamil Majerczak
Prezes PreZero Polska

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Controllingu. Z branżą odpadową związany od 7 lat. W pierwszych latach pracy w PreZero zajmował się controllingiem operacyjnym i finansowym, budową systemów raportowania produkcyjnego oraz optymalizacją efektywności procesów. Następnie pełnił funkcję Członka Zarządu dwóch spółek: PreZero Recycling Zachód i PreZero Dolny Śląsk oraz CTO PreZero w Polsce, będąc współodpowiedzialny za kreowanie strategii grupy w obszarze Instalacji Komunalnych, jak również Waste to Resources. W 2023 objął stanowisko CEO PreZero w Polsce i kreuje strategię rozwoju Grupy PreZero w Polsce.

Mariusz Mielczarek
Mariusz Mielczarek
Regional Director CEE, Amazon

Dyrektor Regionalny w Amazon, odpowiada za regulacje i sektor publiczny w  Europie Centralnej i Wschodniej. Jest też przewodniczącym Komitetu ds. Gospodarki Cyfrowej przy Amerykańskiej Izbie Handlowej (AmCham). Przed rozpoczęciem pracy w Amazon, dyrektor wykonawczy ds. sektora publicznego w General Electric i Alstom. W latach 2004-2013 pracował w Brukseli, pełniąc najpierw funkcję dyrektora biura regionalnego, a następnie w Komisji Europejskiej (DG Regio) managera programów dla Polski. Przed 2004r. był szefem zespołu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Misja w Kosowie) oraz ekspertem w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Mariusz Mielczarek ukończył zarządzanie na Linnaeus University w Vaxjo (Szwecja) oraz stosunki międzynarodowe i prawo europejskie na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentem programu Stern Leadership Academy na Stanford University Graduate School of Business.

Monika Nachyła
Monika Nachyła
Partner w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private Equity

Partner w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private Equity, odpowiedzialna za relacje inwestorskie, nadzór nad spółkami portfelowymi i standardy ESG (Environmental Social Governance). Absolwentka Handlu Zagranicznego na SGH, oraz studiów podyplomowych z Psychologii Społecznej, oraz Rolnictwa. Od wielu lat doświadczony członek rad nadzorczych, entuzjastka krzewienia dobrych praktyk corporate governance i odpowiedzialnego biznesu wpływającego pozytywnie na otoczenie. Aktualnie zasiada w radach nadzorczych BNP Paribas, Orange Polska, Velvet Care i Grupa Graal. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Investorów Kapitałowych i założycielka polskiego oddziału Level20 – organizacji promującej karierę w Private Equity wśród kobiet. Zaangażowana w programy mentoringowe, oraz promujące różnorodność w zarządzaniu organizacjami.

Z równym zapałem żegluje po oceanach co zgłębia tajniki zrównoważonego rolnictwa.

Ryszard Pazdan
Ryszard Pazdan
ekspert Business Center Club

Założyciel i Prezes Zarządu Atmoterm S.A. największej polskiej firmy konsultacyjno-informatycznej działającej w obszarze ochrony środowiska od 1981 r.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności „Inżynieria Środowiska” oraz Ośrodka Postępu Technicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie „Organizacja Zarządzania Przedsiębiorstwami Przemysłowymi”.

Ekspert ds. klimatu i środowiska, członek Konwentu oraz minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Center Club. Członek rządowego Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Polskiego Forum Akademicko Gospodarczego, oraz różnych innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych. Były dyrektor europejskiej Sekcji amerykańskiej organizacji Air and Waste Management Association. Współtwórca europejskiej sieci Pollution Prevention Centers (PPC) w programie USAID. Ekspert sejmowej Komisji Ochrony Środowiska ubiegłych kadencji. Autor szeregu opracowań (ekspertyzy, opinie, publikacje, zgłoszenia patentowe) w tym systemu zarządzania jakością środowiska (również opłat środowiskowych) pn. SOZAT funkcjonującego nieprzerwanie od połowy lat 80-tych we wszystkich wojewódzkich urzędach samorządowych w Kraju oraz pierwszego pilotażowego dla Komisji Europejskiej systemu handlu emisjami tlenków siarki i azotu.

Zainteresowania pozazawodowe: windsurfing, windfoiling, snowboard.

Adam Pers
Adam Pers
Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank SA

Adam Pers

Adam Pers od 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Z mBankiem jest związany od 2012. Przeprowadził reorganizację w obszarze sprzedaży rynków finansowych, czego rezultatem był znaczący wzrost przychodów. Następnie powierzono mu rolę dyrektora zarządzającego obejmującą dodatkowo integrację obszaru współpracy z instytucjami finansowymi i ostatecznie integrację z obszarem Tradingu.

Wcześniej przez wiele lat był związany z grupą Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie początkowo zdobywał doświadczenie w dziale back office, następnie w Corporate Banking i ostatecznie w obszarze rynków finansowych. Odpowiadał za dwa strategiczne projekty przebudowy dealing roomu. Był też odpowiedzialny za jeden z filarów strategii, a w okresie kryzysu finansowego był członkiem komitetu operacyjnego, przejmując odpowiedzialność za płynność banku. Na początku kariery zawodowej odbył staż w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A.

Zdobywca nagrody w grupie RBI TOP Performer i Lider Roku.

Jest absolwentem wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 ukończył studia MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową.

 

Adam Pers

Adam Pers has served as the Vice-President of the Management Board, Head of Corporate and Investment Banking since 2017.

He has been working for mBank since 2012. He successfully conducted a reorganisation process in the financial markets sales area, which resulted in a substantial increase in revenue. Then, as a managing director, he also supervised the integration of the area of cooperation with financial institutions and finally, the integration with the trading area.

Earlier, he had worked in Raiffeisen Bank Polska S.A. Group for many years, at first in the back office, then in Corporate Banking, and finally in Financial Markets. He was responsible for two strategic projects for the reorganisation of the dealing room and for one of the pillars of the bank’s strategy. As a member of the Operating Committee, during the financial crisis he assumed responsibility for the bank’s liquidity. Adam Pers began his professional career as a trainee in Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

In RBI Group, he was awarded the title of the TOP Performer and Leader of the Year.

Adam Pers graduated from the Faculty of Economics of the Academy of Economics in Poznań. In 2008, he completed an MBA programme organised by SGH Warsaw School of Economics.

Robert Piaskowski
Robert Piaskowski
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Robert Piaskowski – polonista i socjolog, menedżer, animator kultury oraz wykładowca akademicki. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universite d’Aix Marseille oraz w Collegium Civitas. Dyrektor programowy Krakowskiego Biura Festiwalowego w latach 2007-19, później pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury oraz dyrektor ds. rozwoju i kreatywności w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Odpowiadał za powstanie i rozwój wielu krakowskich festiwali, m.in. Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Od marca 2024 kieruje Narodowym Centrum Kultury.

 

Robert Piaskowski is a sociologist, cultural manager and animator, pedagogue, and musician. He is currently the Director of the National Centre for Culture in Warsaw, a national cultural institution responsible for the development of cultural infrastructure, professionalization of the cultural sector, cultural education, and the implementation of national programmes in Poland. He is also the Artistic Director and founder of the Krakow Film Music Festival. From 2018 to 2024, he served as the Plenipotentiary of the Mayor of Krakow for Culture, and from 2007 to 2018, he was the Program Director of the Krakow Festival Office. Over the years, he was responsible for Krakow’s cultural policy in the areas of heritage, culture, and creative sectors. He managed the Krakow UNESCO City of Literature programme and the city’s audiovisual policy. He represented Krakow on the Board of Directors of the Organization of World Heritage Cities (OWHC) and on the board of the ICORN network. He oversaw Krakow’s international relations in the fields of heritage and culture.
Additionally, he lectures at national universities, including the Jagiellonian University and the AGH University of Science and Technology.

Andrzej Reclik
Andrzej Reclik
Prezes Zarządu Górażdże Cement SA.

Z dniem 1 lipca 2019 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Górażdże Cement SA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z Grupą Górażdże związany jest od 1994 roku. Sprawując funkcje menedżerskie w spółkach tworzących Grupę Górażdże, aktywnie uczestniczył w budowie grupy kapitałowej, m.in. pełniąc w latach 2007-2010 funkcję Dyrektora Zarządzającego w liniach biznesowych kruszyw i betonu towarowego. Zarządzał wieloma kluczowymi dla Grupy Górażdże projektami rozwojowymi i inwestycyjnymi. Od 2010 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego i członka zarządu Górażdże Cement SA, jednocześnie wypełniając obowiązki Dyrektora IT.

Grupa Górażdże jest liderem na polskim rynku cementu i jednym z największych w kraju producentów betonu towarowego oraz kruszyw.

Spółki należące do Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa to dynamicznie i nowocześnie zarządzane firmy, które umiejętnie łączą rozwój rynkowy oraz technologiczny z troską o ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialnością.

Aleksandra Robaszkiewicz
Aleksandra Robaszkiewicz
Corporate Affairs and CSR Director, Lidl Polska

Z Lidl Polska związana od 2013 r. Jako Corporate Affairs  & CSR Director odpowiada za koordynowanie działań w obszarze komunikacji zewnętrznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, komunikacji wewnętrznej oraz public affairs. Wcześniej zajmowała się działaniami PR, SoMe oraz szkoleniami dla jednostek sektora ochrony zdrowia.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

In Lidl Poland since 2013. As Corporate Affairs &CSR Director she is responsible for coordinating activities in the area of external communication, corporate social responsibility, internal communication and public affairs. Previously, she dealt with PR, SoMe and training for healthcare sector units.

A graduate of the Warsaw School of Economics, the Poznań University of Economics and the Medical University in Poznań.

Tomasz Rogacz
Tomasz Rogacz
Dyrektor Generalny McDonald’s
Rafał Rudziński
Rafał Rudziński
Prezes Zarządu spółki Robert Bosch w Polsce

przez ostatnie 15 lat kariery zawodowej był związany z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, gdzie od roku 2005 r. pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, a w 2008 r. został mianowany na stanowisko członka zarządu. W zakresie jego odpowiedzialności znajdowały się obszary: sprzedaży, marketingu, serwisu fabrycznego oraz do 2017 r. także logistyki. Podczas jego pracy w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego spółka zajęła pozycję lidera polskiego rynku AGD. Wcześniej, w latach 1996 – 2000, Rafał Rudziński pracował w fi rmie Robert Bosch w pionie elektronarzędzi jako kierownik działu Skil Power Tools. W latach 2000 – 2004 pracował w firmie Miele na stanowisku dyrektora sprzedaży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w obszarze zarządzania i marketingu.

Iwona Sierżęga
Iwona Sierżęga
Członek Zarządu Polenergia S.A.

Iwona Sierżęga – jedna z niewielu kobiet w Polsce zarządzająca spółkami z sektora elektroenergetycznego. W branży energetycznej działa aktywnie od ponad 21 lat. Przez wiele lat pełniła obowiązki Dyrektora Finansowego a następnie Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego  gazowej 116 MW elektrociepłowni w Nowej Sarzynie należącej do Grupy Polenergia. Od stycznia 2019 roku pełni rolę Członka Zarządu Polenergia S.A. nadzorując Pion Czystych Paliw i Ochrony Środowiska, gdzie między innymi rozwijane są nowe projekty wodorowe oraz prowadzona jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu.

 

Jako druga kobieta w historii została nagrodzona „Laurem Białego Tygrysa” polskiej energetyki. Trzykrotnie znalazła się wśród „100 Kobiet Biznesu” – prestiżowego rankingu prowadzonego przez Puls Biznesu, nominowana również na osobowość roku w kategorii efektywne zarządzanie firmą przy jednoczesnym działaniu na rzecz szeroko pojętej działalności społecznej.

 

Od września 2020 zasiada w Radzie Programowej Global Compact Network Poland skupiającej się na priorytetowych obszarach United Nations Global Compact, takich jak: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji.

 

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości oraz MBA w Stockholm University of Business.

Maciej Szczepaniak
Maciej Szczepaniak
Dyrektor Generalny Diageo Polska Sp. z o.o.
Joanna Świerzyńska
Joanna Świerzyńska
Partner Zarządzający Deloitte w Polsce, Krajach Bałtyckich i Ukrainie

Joanna Świerzyńska jest partnerką zarządzającą Deloitte w Polsce, Krajach Bałtyckich i Ukrainie. Wcześniej była członkinią zarządu Deloitte Polska i partnerką odpowiadającą za rozwój agendy talentowej w firmie. Jako liderka zespołu Global Employer Services doradzała klientom m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, oraz usług świadczonych dla pracowników oddelegowanych za granicę i obcokrajowców pracujących w Polsce. Joanna od wielu lat angażuje się w działania zapobiegające wykluczeniu w pracy i wspierające budowę kobiecego liderszipu. Wierzy w korzyści płynące z różnorodności w biznesie. Jest doświadczonym coachem i mentorką zarówno w programach Deloitte, jak i w zewnętrznych inicjatywach rozwijających liderki, w LeadersIn w tej roli od 2021 roku. W Deloitte chce tworzyć włączającą, opartą na wartościach przestrzeń umożliwiającą pracownikom rozwój zawodowy.

Joanna jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i członkinią Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Prywatnie – mama dwojga dzieci, czytelniczka i miłośniczka podróży.

 

Joanna Świerzyńska is a Managing Partner of Deloitte Poland, Baltics and Ukraine. Previously she was a member of the management board of Deloitte Polska and the partner in charge of the talent agenda development in the firm.  As the Global Employer Services Team Leader she advised clients in relation to PIT, social insurance and labour law issues as well as services rendered to employees seconded abroad and foreigners working in Poland. For years she has been involved in activities supporting inclusion and female leadership.  She believes in business benefits stemming from diversity.  She is an experienced coach and mentor, participating both in internal and external female leader development initiatives, and playing this role in LeadersIn since 2021.  At Deloitte, she wants to create an inclusive, value-based environment supporting professional growth of employees.

She is a graduate of Management Faculty at Warsaw University and a member of the National Council of Tax Advisors.

In private life, a mom of two, keen reader and traveller.

Jakub Tyczkowski
Jakub Tyczkowski
Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa

Mgr inż, MBA.

Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty.

Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności.

Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni.

Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku,  od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji.  W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Ewa Urbaniak
Ewa Urbaniak
Dyrektorka Fabryki, Członek Zarządu McCormick Polska S.A.

Ewa Urbaniak to absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, która część swojej ścieżki edukacyjnej odbyła we Francji, zdobywając licencjat na Uniwersytecie Owernii w Clermont Ferrand i ukończyła studia podyplomowe na ICAM w Lille. Swoją karierę zawodową rozpoczęła od stanowiska inżyniera produkcji w fabryce L’Oréal, przechodząc przez różne szczeble w jej strukturach, aż do stanowiska dyrektorki fabryki. Ewa ma w swoim dorobku bogate doświadczenie międzynarodowe, zdobyte podczas pracy w Niemczech, Izraelu i Rosji. Od października 2022 roku jest związana z firmą McCormick Polska SA, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie operacyjne do rozwijania liderów i zespołów, a także angażuje się w procesy transformacyjne, które przyczyniają się do osiągnięcia zrównoważonego i rentownego wzrostu firmy. W życiu prywatnym Ewa Urbaniak jest entuzjastką podróży, która eksplorowała różne zakątki świata, od Antarktydy, przez Europę, aż po Kamczatkę. Pasjonuje się odkrywaniem nowych kultur, fotografią, lotnictwem oraz tańcem.

Ada Walentek
Ada Walentek
Head of Market, Property and Asset Services, Nhood Polska

Ada Walentek pełni funkcję Head of Market, Property and Asset Services w Nhood Polska. Dołączyła do firmy w 2015 roku jako Head of Leasing, będąc odpowiedzialną za leasing portfela Ceetrus oraz mandat leasingowy Auchan.  W 2019 r. awansowała na stanowisko dyrektora operacyjnego, a w 2020 r. na stanowisko dyrektora generalnego.

Od 2001 roku jest aktywna na polskim rynku nieruchomości, zdobywając doświadczenie zawodowe w takich firmach jak Plaza Centers Management, Neinver i Klepierre. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie i posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 ***

Ada Walentek is the Head of Market, Property and Asset Services, for Nhood Polska. She joined the company in 2015 as Head of Leasing, responsible for leasing Ceetrus portfolio and Auchan leasing mandate.  She was promoted to COO in 2019 and afterwards General Manager in 2020.

Since 2001 she has been active on Polish real estate market gaining her professional experience working for companies such as Plaza Centers Management, Neinver and Klepierre. She is a graduate of the University of Lodz and the School of Management and Marketing in Warsaw and holds a real estate agent’s license.

Mariusz Wawer
Mariusz Wawer
Dyrektor ds. Relacji Rządowych i ESG; Członek Regional Leadership Team 3M East Europe Region

Mariusz Wawer pełni funkcję Head of Governmental Relations & ESG dla wszystkich spółek 3M w Polsce oraz oddziałów firmy w Europie Centralnej.  Odpowiada za strategiczne planowanie oraz wdrażanie działań regulatory & public affairs oraz ESG jak też komunikację z kluczowymi interesariuszami firmy i organizacjami branżowymi.

Aktywnie działa w ramach Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, przewodnicząc Komitetowi ds. Zrównoważonego Rozwoju. Jest członkiem Rady Programowej oraz ekspertem UNGC w Polsce.

Wcześniej doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych m.in. w Deloitte. Był też dziennikarzem mediów ogólnopolskich i magazynów ekonomicznych. Wykładowca akademicki w obszarach Public Affairs i ESG na studiach MBA. Ukończył studia prawnicze.

Katarzyna Zawodna-Bijoch
Katarzyna Zawodna-Bijoch
Prezes Skanska

W nowej roli Katarzyna Zawodna będzie zarządzać polską spółką Skanska zajmującą się realizacją projektów biurowych. Będzie nadzorować realizację inwestycji, wynajem powierzchni, zarządzanie aktywami i sprzedaż nieruchomości. Dotychczas, jako dyrektor Regionu Północnego w Skanska Property Poland oraz członek zarządu firmy, Katarzyna Zawodna była odpowiedzialna za tworzenie strategii i realizację projektów biurowych w Polsce północnej. Z powodzeniem całościowo przeprowadziła wiele transakcji – od zakupu gruntu aż do sprzedaży gotowego obiektu. Wcześniej pełniła w Skanska Property Poland funkcję menedżera ds. zrównoważonego rozwoju, wprowadzając na rynek polski standardy zielonego budownictwa. Katarzyna Zawodna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Posiada także międzynarodowy tytuł akredytowanego profesjonalisty systemu certyfikacji środowiskowej LEED (LEED Accredited Professional).

Piotr Zborowski
Piotr Zborowski
Prezes Zarządu Schenker sp. z o.o., CEO North&East Europe DB Schenker

Piotr Zborowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów MBA na szwajcarskim Uniwersytecie w Lozannie i International Institute for Management Development. Od początku swoją karierę zawodową związał z branżą TSL. W ciągu 26 lat pracy pełnił funkcje zarządcze w wiodących firmach kurierskich i logistycznych. Przez ostatnie 10 lat pracował w firmie CEVA Logistics sukcesywnie obejmując coraz większy zakres odpowiedzialności, począwszy od Dyrektora Generalnego CEVA Freight Poland aż do poziomu Wiceprezesa Wykonawczego klastra Europy Centralnej CEVA Logistics.

 

Piotr Zborowski zarządzał  logistyką kontraktową, frachtem lotniczym i morskim oraz transportem drogowym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw.

Katarzyna Zajdel-Kurowska
Katarzyna Zajdel-Kurowska
Dyrektor w centrali Banku Światowego w Waszyngtonie

Katarzyna Zajdel-Kurowska – ekonomistka. W latach 2020-2022 Dyrektor Wykonawcza w Grupie Banku Światowego. Przed objęciem funkcji dyrektor wykonawczej, członkini Zarządu NBP odpowiedzialna za zarządzanie aktywami rezerwowymi oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a w latach 2007‐2009 – wiceministra finansów. Jako wiceminister finansów pełniła także funkcje: wiceprzewodniczącej Komisji Nadzoru Bankowego, przewodniczącej Komitetu Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komitetu Stabilności Finansowej, Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz reprezentowała Polskę w Komitecie Ekonomiczno-Finansowym (EFC) Rady Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem kariery w sektorze publicznych, pracowała w Citibank Handlowy (1998‐2007), gdzie pełniła m.in. funkcję głównego ekonomisty Banku.

Członkini Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, Rady Programowej United Nations Association Poland oraz UN Global Compact Network Poland, a także członkini Global Interdependence Center’s College of Central Bankers.

 

 

 

Michał Grzybowski
Prezes Philips Polska

Strefa wiedzy

Raport „Transformacja energetyczna w Polsce”

Transformacja energetyczna w Polsce trwa – w latach 2015-2023 udział […]

Raport „Zielone finanse w Polsce 2024”

Według najnowszych szacunków opublikowanych przez United Nations Global Compact-Accenture Global […]

Raport „Przeciwdziałanie Szarej strefie i praniu brudnych pieniędzy”

Polska przez ostatnie trzy dekady zmagała się z koniecznością ukrócenia […]

Etyka w biznesie – Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji

Publikacja „Etyka w biznesie – narzędzia dla profesjonalnej komunikacji” jest […]

Raport „Biznes i prawa człowieka – razem dla zrównoważonego rozwoju”

Prawa człowieka są uznawane za niezbywalne i uniwersalne. Przysługują każdemu […]

Raport „United business for Ukraine – sustainable reconstruction of Ukraine”

Rozpoczęcie procesu odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy będzie ważnym elementem odpowiedzi […]

Kontakt

UN Global Compact Network Poland

ul. Emilii Plater 25/64
00-688 Warsaw, Poland

+48 22 646 52 58