Raport „Przeciwdziałanie Szarej strefie i praniu brudnych pieniędzy”

Polska przez ostatnie trzy dekady zmagała się z koniecznością ukrócenia problemu, jaki stanowiła dla niej szara strefa. Przeciwdziałanie szarej strefie jest jednym z obszarów, którymi zajmuje się UN Global Compact Network Poland. Dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu wszystkich interesariuszy tworzymy narzędzia niezbędne do przeciwdziałania szeroko rozumianej korupcji, w tym szarej i czarnej strefy w polskiej gospodarce.

Korupcja stanowi jeden z najpoważniejszych hamulców rozwoju: utrudnia wzrost gospodarczy, zwiększa koszty prowadzenia biznesu, zaburza uczciwą konkurencję, tworzy ryzyka reputacyjne i prawne dla legalnych uczestników rynku, zaburza krajowe i zagraniczne inwestycje oraz transfer technologii i nowych rozwiązań przyspieszających zrównoważony rozwój. Korupcja jest złem i generuje szkodliwe skutki. Cel, który ONZ stawia przed biznesem to rozwój globalnej, transparentnej gospodarki, opartej na przestrzeganiu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz gospodarki wolnej od korupcji. – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Oddajemy w Państwa ręce raport Przeciwdziałanie szarej strefie oraz praniu brudnych pieniędzy 2022/2023, będący omówieniem kolejnego etapu działań, których celem jest ograniczenie szarej strefy w wybranych branżach i eliminacja przestępczości gospodarczej w całej polskiej gospodarce. Raport jest dostępny TUTAJ.