Raport ,,Systemy zgłaszania nieprawidłowości, założenia do ustawy o ochronie sygnalistów”

Raport „Systemy zgłaszania nieprawidłowości, założenia do ustawy o ochronie sygnalistów” został przygotowany przez Global Compact Network Poland wspólnie z partnerem merytorycznym Kancelarią Domański, Zakrzewski, Palinka oraz partnerami wpierającymi program. Raport zawiera projekt założeń do ustawy o działalności sygnalizacyjnej i ochronie sygnalistów. Tematy związane z ustawą przybliżają: Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Ekspert GCNP oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem  ,,Systemy zgłaszania nieprawidłowości, założenia do ustawy o ochronie sygnalistów”!

Misconduct Reporting Systems. Guidelines for a Whistleblower Protection Act.pdf