Raport “Gospodarka Olejami Zużytymi – propozycje zmian do ustawy”

Global Compact Network Poland we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz przy wsparciu partnerów merytorycznych, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu NaftowegoPolskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój oraz kancelarii DZP proponują rozwiązanie, które ograniczy nielegalne spalanie olejów zużytych – by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza oraz zmniejszyć skalę szarej strefy olejów smarnych i przemysłowych, zwiększając przy okazji wpływy budżetowe.

Planowane zmiany to utworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki olejów zużytych. Przyczyni się on bezpośrednio do zwiększenia poziomu odzysku olejów zużytych, a tym samym zlikwiduje zjawisko szkodliwego spalania. Podstawowym mechanizmem stymulującym do racjonalnego i bezpiecznego dla środowiska gospodarowania tymi substancjami ma być wprowadzenie opłaty depozytowej, która stworzy efektywną zachętę do przekazywania olejów zużytych do uprawnionych podmiotów.

 

Gospodarka Olejami Zużytymi – propozycje regulacji.pdf