Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020-2021”

„Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020/2021” to kolejne z serii wydawanych od kilku lat przez UN Global Compact Network Poland opracowań, poświęconych problematyce szarej i czarnej strefy, często wkraczających w obszar przestępczości gospodarczej.

 

Eksperci UN GCNP przeanalizowali działania podjęte przez administrację rządową w okresie od publikacji raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018-2019”, w szczególności zmiany przeprowadzone w obszarze kompetencji Ministra Finansów. W ostatnich latach to właśnie służby Ministerstwa Finansów koncentrowały się na zmianach prawa oraz rozwiązaniach organizacyjnych, których celem było uszczelnienie obrotu gospodarczego i ochrona uczciwych przedsiębiorców przed konkurencją przestępców, a co za tym idzie stworzeniem równych warunków działania (level playing field). W wielu obszarach działania te przyniosły zakładany efekt, lecz przestępcy gospodarczy nieustannie szukają nowych obszarów dla swej działalności.

Dlatego też w obecnym raporcie przeanalizowaliśmy sytuację w trzech konkretnych branżach, w których mamy do czynienia z szarą strefą: branży hazardowej, odpadowej oraz olejów przepracowanych. We wszystkich tych obszarach zaproponowaliśmy konkretne rekomendacje, które w naszej ocenie powinny przyczynić się do ograniczenia, a nawet eliminacji niekorzystnych zjawisk w powyższych obszarach. Przygotowując raport, eksperci współpracowali z przedstawicielami firm działających w tych branżach z poszanowaniem prawa.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020-2021