Zjednoczeni przeciwko korupcji – podręcznik wspólnych działań antykorupcyjnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, przypadającego 9 grudnia, zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Uniting against Corruption: A Playbook on Anti-Corruption Collective Action” (Zjednoczeni przeciwko korupcji – podręcznik wspólnych działań antykorupcyjnych).

Publikacja dostępna jest na stronie: „Uniting against Corruption: A Playbook on Anti-Corruption Collective Action”

Podczas premiery podręcznika „Uniting against Corruption: A Playbook on Anti-Corruption Collective Action” , 17 czerwca 2021 roku, Dyrektor Wykonawcza UN Global Compact Sanda Ojiambo powiedziała: „Korupcja zakłóca wzrost gospodarczy i rozwój społeczny, może osłabić tak bardzo pożądane zaufanie do instytucji publicznych i biznesu, marnując zasoby i surowce.” Prezentacja „Podręcznika…” miała miejsce podczas Leaders Summit UN Global Compact, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządów, ONZ, a także liderzy światowego biznesu, w tym firm BASF i Siemens, aktywnie zaangażowanych w opracowanie „Podręcznika…”.

Publikacja jest wynikiem niedawnej Specjalnej sesji ZO ONZ przeciwko korupcji, zawiera metodologię działań antykorupcyjnych, które jednocześnie zmniejszają potencjalne zagrożenia dla biznesu. Poprzez działania, oparte na sześciu krokach, umożliwia firmom dokonanie czytelnej diagnozy sytuacji w zakresie lokalnej korupcji, identyfikację i włączenie interesariuszy oraz wykorzystanie użytej w nim metodologii do zmierzenia się z zidentyfikowanymi wyzwaniami korupcyjnymi, a co za tym idzie ograniczenia potencjalnego ryzyka biznesowego.

O ile tradycyjnie działania sektora prywatnego koncentrowały się na opracowaniu oraz wdrożeniu wewnętrznych programów antykorupcyjnych jako odpowiedzi na międzynarodowe i krajowe standardy i ramy prawne oraz regulacyjne, to „Podręcznik…” może uzupełnić istniejące regulacje lub wypełnić próżnię w tym zakresie. Zawarte w nim propozycje są ważne dla promowania rzetelności i osiągnięcia równych warunków działania dla wszystkich podmiotów na rynku. Jest on ważnym narzędziem do rozwiązania problemu systemowego, który jest zbyt kompleksowy, by zmierzyła się z nim pojedyncza firma.

United Nations Global Compact Network Poland od 2014 roku prowadzi w Polsce program antykorupcyjny, koncentrujący się na przeciwdziałaniu szarej strefie w gospodarce. W ramach programu powstała szeroka koalicja, z udziałem takich instytucji jak: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naszym celem są działania regulacyjne na poziomie horyzontalnym oraz branżowym. Wybór branż, które obejmujemy analizą, jest dokonywany we współpracy z administracją publiczną, tak aby dobrać branże szczególnie narażone na działalność i negatywny wpływ czarnej i szarej strefy.

W ostatnich latach nastąpił szereg zmian regulacyjnych, które przyczyniły się do ograniczenia szarej strefy w szeregu monitorowanych przez nas obszarów. Jednak szara strefa nie znosi próżni, dlatego też już obecnie można zaobserwować doniesienia o jej wzroście w niektórych branżach lub też pojawieniu się w sektorach, które nie były nią objęte. Wymagać to będzie głębszego rozpoznania tego zjawiska w nowych sektorach gospodarki oraz kolejnych raportów regulacyjnych i sektorowych, nad którymi będziemy pracować w następnych latach.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2021”.