homeprojekt


Global Compact Yearbook 2014

Powstaje pierwsza edycja ONZ-owskiej publikacji, która będzie opisywać praktyczne aspekty wdrażania norm i standardów ONZ oraz wymogów UE przez firmy działające w Polsce

Czytaj dalej >

homeprojekt


BrandBility

Program dla minimalizacji efektów środowiskowych związanych z cyklem życia marki oraz odpowiedzialnego rebrandingu, remodelingu, refreshingu oraz remontów.

Czytaj dalej >

odpowiedzialny_300


Odpowiedzialny transport

Głównym celem Programu są działania w zakresie bezpieczeństwa jazdy, promowania innowacyjnych technologii w transporcie oraz ochrony środowiska naturalnego czyli najważniejsze aspekty odpowiedzialnego transportu.

Czytaj dalej >

 

ciszej300x170


Niech nas usłyszą

Celem projektu jest włączenie mieszkańców Warszawy w wypracowanie polityki lokalnej regulującej funkcjonowanie lokali nocnych, z uwzględnieniem prawa mieszkańców do odpoczynku w godzinach nocnych.

Czytaj dalej >

homeprojekt

Studia podyplomowe „Innowacje społeczne w gospodarce”.

Trwa nabór na studia podyplomowe „Innowacje społeczne w gospodarce” organizowane wraz z Akademią Leona Koźmińskiego i Polską Akademią Nauk.

Czytaj dalej >

homeprojekt


Przyłącz się

do UN Global Compact – największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej >

Raporty

Architects of a Better World: Building the Post-2015 Business Engagement Architecture

20 września 2013 roku, podczas szczytu UN Global Compact Leaders’s Summit, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Moon podkreślił nowe wyzwania jakie czekają biznes po 2015 roku…

Czytaj dalej >

UN Global Compact był obecny podczas debaty „Ekologia w jedności z ekonomią”,

w której wzięli udział: Minister Środowiska, Marcin Korolec, , Andrzej Kepel Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody SALAMANDRA, Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP, Konrad Szymański Poseł Europarlamentu. UN Global Compact zaprosiło również GDOŚ – Pana Macieja Krzyczkowskiego oraz prezes Vivenge – Katarzynę Rudnicką-  by wspólnie zastanowić się nad celowością działań prośrodowiskowych wśród biznesu, w tym nad ważną rolą projektu BrandBility.

 Partnerzy