Globalne ocieplenie to jedno z kluczowych wyzwań przed jakimi stoi świat w XXI wieku. Zmiany klimatyczne – jak wskazuje V Raport IPCC (Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu) – spowodowane są w dużej mierze działalnością człowieka. Brak działań zapobiegających tym zmianom i dostosowującym gospodarkę do nowych warunków klimatycznych będzie miał istotne konsekwencje: gospodarcze, społeczne i przyrodnicze.

W ramach Caring for Climate organizujemy debaty, seminaria, sesje dialogowe, wydajemy raporty i publikacje, dzielimy się wiedzą, realizujemy wspólne projekty. Współpracujemy z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, pracowniczymi i międzynarodowymi. Wierzymy bowiem, że w obliczu zjawiska tak globalnego potrzebna jest współpraca międzysektorowa i budowanie globalnego partnerstwa. Do inicjatywy zapraszamy firmy reprezentujące różne sektory gospodarki: transport, handel, bankowość, budownictwo etc.

Obecnie ponad 450 firm oraz instytucji z 60 państw przyłączyło się do Caring for Climate. Aby przyłączyć się do inicjatywy należy na adres caring4climate@un.org wysłać list, w którym wyrażą Państwo poparcie dla zasad C4C. Członkostwo w Inicjatywie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Więcej informacji na temat inicjatywy znajdą Państwo również na stronie www.caringforclimate.org.

Zachęcamy do przystąpienia do inicjatywy Caring for Climate!