Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej

15 lipca – w Światowym Dniu Umiejętności Młodzieży – odbędzie się spotkanie, będące podsumowaniem pierwszego etapu kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Wydarzenie organizowane przez UN Global Compact Network Poland jest również inauguracją Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest rozpoczęcie szerokiego dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach. 

W spotkaniu udział wezmą przedstawicielki i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentantki i reprezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje młodzieżowe i pozarządowe. Swoją obecność potwierdzili Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Punktem wyjścia do rozmów w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej będą opracowania merytoryczne oraz postulaty i głosy zebrane w raporcie UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”, którego oficjalna premiera odbędzie się podczas wydarzenia.

Potrzebę wprowadzenia edukacji klimatycznej do programów nauczania popierają zarówno organizacje młodzieżowe, eksperci, jak i społeczeństwo obywatelskie. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, UN Global Compact Network Poland, WWF Polska, IKEA Retail Polska oraz Onet, wspólnie, jako partnerzy, rozpoczęli kampanię społeczną „TAK! dla edukacji klimatycznej” mającą na celu zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej. W ramach kampanii Partnerzy zachęcali do podpisywania petycji na stronie www.edukacjaklimatyczna.com, aby w ten sposób każdy mógł wyrazić swoje poparcie dla systemowej edukacji na temat zmiany i ochrony klimatu. W ciągu niecałych trzech miesięcy podpisało ją prawie 55 tys. osób. Petycja, wraz z informacją o liczbie zebranych podpisów, zostanie przekazana przedstawicielom administracji rządowej podczas spotkania inaugurującego Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej.

AGENDA

Część I

11.00-11.05 Otwarcie spotkania Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej

11.05-11.15 Odczytanie listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy

11.15-11.25 Przekazanie podpisów zebranych w ramach kampanii TAK! dla edukacji klimatycznej 

11.25-11.35 Klimatyczny Dialog Młodzieżowy

11.35-11.45 Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka 

11.45-11.55 Wystąpienie Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki 

11.55-12.20 Premiera raportu „Edukacja klimatyczna w Polsce 2021”

12.20-12.30 Przerwa

 Część II

12.30-12.35 Wprowadzenie do dyskusji, Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland

12.35-12.45 Harmonogram i założenia spotkań w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, dr Andrzej Kassenberg

12.45-13.00 Wystąpienia partnerów kampanii „Tak! dla edukacji klimatycznej”:

  • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  • Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
  • UN Global Compact Network Poland
  • WWF Polska
  • IKEA Retail Polska

13.00-14.00 Wystąpienia uczestników Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej