Raport „Transformacja energetyczna w Polsce”

Transformacja energetyczna w Polsce trwa – w latach 2015-2023 udział węgla w polskim miksie energetycznym spadł o 24%, choć nadal wynosi 60%. W naszym nowym raporcie, przygotowanym w ramach działa programu Climate Positive – “Transformacja energetyczna w Polsce” – holistycznie podejmujemy temat zmian w polskiej energetyce. 

  • Jak powinny przebiegać zmiany, aby maksymalnie wykorzystać szanse, które niesie za sobą przejście na niskoemisyjne i odnawialne źródła energii? 
  • Jak zniwelować potencjalne wyzwania, takie jak niewystarczające dostosowanie sieci elektroenergetycznych? 
  • Jak nie stracić z oczu istotnej społecznie kwestii ubóstwa energetycznego i sprawiedliwej transformacji? 

 Raport „Transformacja energetyczna w Polsce” jest dokumentem opisującym wypracowane przez sektor publiczny i prywatny spojrzenie na zachodzący proces transformacji energetycznej w Polsce. Celem publikacji jest identyfikacja czynników kształtujących transformację w Polsce oraz wspieranie niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii jako środka do dekarbonizacji polskiej energetyki 

Raport stanowi również platformę współpracy międzysektorowej – chcemy, by za jego pośrednictwem wspólnie wypracowane głosy sektora publicznego, środowiska naukowego oraz biznesu zostały wysłuchane. Potrzebujemy szybkiej, sprawnej i sprawiedliwej transformacji energetycznej – teraz. 

Publikacja składa się z kilku kluczowych części: analizy luki emisyjnej Polski, badania zjawiska ubóstwa energetycznego oraz analizy transformacji energetycznej z uwzględnieniem zagadnień: energetyki prosumenckiej, poprawy efektywności energetycznej, indywidualnych źródeł ciepła i społeczności energetycznych; ciepłownictwa systemowego oraz luki węglowej, a więc transformacji w dużej energetyce.   

Raport „Transformacja energetyczna w Polsce” powstał przy wsparciu European Climate Foundation. Premiera publikacji odbyła się 17 czerwca 2024.   

 Zapraszamy do zapoznania się z raportem: Transformacja energetyczna w Polsce