Raport „Zielone Finanse w Polsce 2023”

Kwestie ESG stają się coraz ważniejsze dla całego sektora finansowego oraz jego interesariuszy. Dodatkowo otoczenie branżowe jest coraz bardziej świadome wpływu i wkładu inwestycji w społeczeństwo. Instytucje finansowe, m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze private equity i fundusze emerytalne, będące głównym źródłem zewnętrznego finansowania europejskiej gospodarki, mogą odgrywać ważną rolę w wypełnianiu luki inwestycyjnej w zakresie przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę oraz w łagodzeniu zagrożeń klimatycznych. Szacuje się, że w latach 2021-2030 banki mogłyby zapewnić przedsiębiorstwom nawet 1,5 biliona dolarów na rzecz realizacji zrównoważonych inwestycji.

Raport „Zielone finanse w Polsce 2023” przygotowany przez UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) i Instytut Odpowiedzialnych Finansów (IOF) jest kontynuacją cyklu corocznych raportów, rozpoczętego w 2020 r. Celem publikacji jest przedstawienie w możliwie szeroki sposób różnorodnych aspektów tej dynamicznie rozwijającej się części sektora finansowego. Raport, składający się z trzech części, zawiera stanowiska ekspertów i liderów sektora finansowego w Polsce, którzy przedstawiają obszar swojej pracy oraz dzielą się wiedzą z zakresu nadchodzących zmian, trendów i przyszłych wyzwań stojących przed instytucjami finansowymi w Polsce i na świecie.

Premiera raportu odbyła się 7 czerwca 2023 r. podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

Z treścią raportu można zapoznać się pod linkiem: Raport Zielone Finanse 2023.