Joanna Świerzyńska

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

Joanna Świerzyńska jest partnerką zarządzającą Deloitte w Polsce, Krajach Bałtyckich i Ukrainie. Wcześniej była członkinią zarządu Deloitte Polska i partnerką odpowiadającą za rozwój agendy talentowej w firmie. Jako liderka zespołu Global Employer Services doradzała klientom m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, oraz usług świadczonych dla pracowników oddelegowanych za granicę i obcokrajowców pracujących w Polsce. Joanna od wielu lat angażuje się w działania zapobiegające wykluczeniu w pracy i wspierające budowę kobiecego liderszipu. Wierzy w korzyści płynące z różnorodności w biznesie. Jest doświadczonym coachem i mentorką zarówno w programach Deloitte, jak i w zewnętrznych inicjatywach rozwijających liderki, w LeadersIn w tej roli od 2021 roku. W Deloitte chce tworzyć włączającą, opartą na wartościach przestrzeń umożliwiającą pracownikom rozwój zawodowy.

Joanna jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i członkinią Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Prywatnie – mama dwojga dzieci, czytelniczka i miłośniczka podróży.

 

Joanna Świerzyńska is a Managing Partner of Deloitte Poland, Baltics and Ukraine. Previously she was a member of the management board of Deloitte Polska and the partner in charge of the talent agenda development in the firm.  As the Global Employer Services Team Leader she advised clients in relation to PIT, social insurance and labour law issues as well as services rendered to employees seconded abroad and foreigners working in Poland. For years she has been involved in activities supporting inclusion and female leadership.  She believes in business benefits stemming from diversity.  She is an experienced coach and mentor, participating both in internal and external female leader development initiatives, and playing this role in LeadersIn since 2021.  At Deloitte, she wants to create an inclusive, value-based environment supporting professional growth of employees.

She is a graduate of Management Faculty at Warsaw University and a member of the National Council of Tax Advisors.

In private life, a mom of two, keen reader and traveller.