Geneza powstania UN Global Compact

Geneza powstania UN Global Compact

Po raz pierwszy inicjatywa United Nations Global Compact została przedstawiona przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annana w przemówieniu wygłoszonym na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos 31 stycznia 1999 r. Zaapelował on wówczas do przedstawicieli świata biznesu na całym świecie, by poparli, przyjęli i stosowali we wszystkich sferach ich działalności, dziewięć fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego.

Od czasu oficjalnej inauguracji UN Global Compact 26 lipca 2000 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, rozwinęła się wielonarodowa sieć interesariuszy Global Compact. Sieć zbudowana jest z: Rdzenia – Biura UN Global Compact oraz siedmiu agend ONZ: