10 Zasad United Nations Global Compact

10 ZASAD UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

 

 

PRAWA CZŁOWIEKA

  1. Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
  2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

STANDARDY PRACY

  1. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
  2. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
  3. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
  4. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
  2. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
  3. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

  1. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.