Raport “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19”

Raport “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19”

“Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19” jest już czwartym raportem podsumowującym przygotowanym przez Global Compact Network Poland wspólnie z Partnerami: Totalizator Sportowy, Polska Organizacja Handlu i Przemysłu Naftowego (POPiHN), SUEZ Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań i Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE). 

W najnowszej edycji eksperci Global Compact Network Poland mierzą i opisują walkę z szarą strefą w Polsce oraz analizują niepokojące zjawiska wśród zagrożonych branż (w szczególności paliwową, hazardową, odpadową czy urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Pokazane są nowe trendy w działaniach przestępców gospodarczych i podmiotów działających na granicy prawa przez sprawne wykorzystywanie jego luk. Podkreślono, że nie tylko nowe regulacje ograniczają wielkość szarej strefy, ale także praca organów ścigania oraz egzekucja samego prawa.